+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Sezyumun kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Sezyumun kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler
  Sezyumun kimyasal özellikleri  Temel Özellikleri

  Elektronik konfügürasyonu: [Xe].6s1

  Kabuk yapısı: 2.8.18.18.8.1

  Elektronegatiflik: 0.79 (Pauling birimine göre)
  0.22(Sanderson elektronegatifliğine göre)

  Elektron ilgisi: 45.5kJ/mol

  Atomik yarıçap: 260 pm (hesaplanan 298 pm)

  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  375.7 kJ mol-1

  II. İyonlaşma Enerjisi

  2234.3 kJ mol-1

  III. İyonlaşma Enerjisi

  3400 kJ mol-1

  Oksidasyon sayısı: 1

  İzotopları

  İzotop

  Yarılanma Süresi

  133Cs

  Kararlı

  134Cs

  2.0648 yıl

  135Cs

  23x106 yıl

  137Cs

  30.07yıl

  Ek Özellikleri
  Reaksiyonları Hava ile Reaksiyonu

  Sezyum çok yumuşak ve kolay kesilebilen bir metaldir. Parlak bir yüzeyi vardır. Havadaki oksijen ve nem ile olana reaksiyonundan dolayı bu parlak yüzey matlaşır.

  Sezyumun havadaki oksijen ile yakılmasının sonucunda sezyum süperoksit oluşur.


  Cs(k) + O2(g) -> CsO2(k)

  Su ile Reaksiyonu
  Sezyum çok hızlı bir şekilde su ile reaksiyona girerek renksiz sezyum hidroksit (CsOH) çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur Oluşan hidroksit çözeltisi baziktir ve reaksiyon çok ekzotermiktir.


  2Cs(k) + 2H2O -> 2CsOH(aq) + H2(g)

  Halojenler ile Reaksiyonu
  2Cs(k) + F2(g) -> CsF(k)

  2Cs(k) + Cl2(g) -> CsCl(k)

  2Cs(k) + Br2(g) -> CsBr(k)

  2Cs(k) + I2(g) -> CsI(k)

  Asit ile Reaksiyonu
  Sezyum metali seyreltik sülfürik asit içerisinde çözünerek Cs(I) iyonu çözeltiye geçer. Aynı zamanda hidrojen gazı açığa çıkar.


  2Cs(k) + H2SO4(aq) -> 2Cs+(aq) + SO42-(aq) + H2(g)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Sezyum elementi periyodik cetvelde yer ala ve bir alkali metali olan bir elementir. bunun dışında doğada çok az rastlanan bu element atom numarası 55 tir. bunun dışına sembol olarak Cs olarak gösterilne bu element çok tehlikeli bir elementtir hatta elle dokunulduğu zaman kişiyi dakikalar sonra öldürebilmektedir.
+ Yorum Gönder


sezyum kimyasal özellikleri