+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Sivil Toplum Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Sivil Toplum Nedir
  Sivil Toplum Nedir


  Sivil toplum örgütü, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

  Sivil Toplum Kuruluşları, farklı ve parçalı bir toplumu değil toplumda farklı alanları temsil eden,belirli bir amaç veya amaçlar etrafında fertler üzerinde birleştirici etki gösteren topluma ve kendi üyelerine hizmet üreten ve kişilerin kamu dışı alanda ihtiyaç duyduğu çalışmalarını bir organizasyon içinde gerçekleştirmeye çalışan toplumun öznesi niteliğini taşıyan kuruluşlardır.

  Sivil Toplum Kuruluşları Ne Yapar?
  Bireyler arasında hoşgörü ve dayanışmayı artırır.
  Bilinçlenmeyi artırır.
  Ortak hareket etme duygusu kazandırır.
  Aynı düşüncedeki insanları bir araya getirir.
  Amaçları gerçekleştirmeyi sağlar.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Sivil toplum demek bir devletin kanunları ve yasalarına uymak zorunda olan ve bu devletin bayrağı altın da yaşayan topluluklara verilen addır. bunun dışında bilindiği gibi sivil toplu devletten bağımsızdır. bunun dışında mesela aile sendikalar ,kulüpler bunlar birer sivil toplumdur.
+ Yorum Gönder