+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Sosyoloji bölümü mezunlarının iş imkanları nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Sosyoloji bölümü mezunlarının iş imkanları nedir
  Sosyoloji bölümü mezunlarının iş imkanları nelerdir

  Sosyoloji bölümünü bitirenler "Sosyolog" ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Sosyologlar, toplumda, grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini belirleyen ilke ve kuralları,tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar yaparak ortaya çıkarmaya çalışırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfusbilim (demografya), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji,siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler

  Çalışma Alanları: Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede,toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Sosyolji alanında mezun olan kişiler bilindiği gibi pek çok yerde ve alan da çalışma imkanı bulmaktadır. mesela bir sosyoloji mezununa sordum onun söylediğine göre hastanede . adliyede okullardan ve bir çok farklı alanlarda çalışabilmektelermiş.
+ Yorum Gönder