+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Atomların Yarılanma Süresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Atomların Yarılanma Süresi
  Atomların Yarılanma Süresi Nedir - Atomların Yarılanma


  Radyoaktif bir elemanın atomları bölündükçe değişir, ya da başka elemanların atomlarına dönüşürler.  Örneğin uranyum atomları zamanla kurşun atomları haline gelirler. Atomların yarısının başka bir elemanın atomlarına dönüşmesi için gereken zamana “yanlarınma süresi” denir. Kimi radyoaktif elemanlarda yarılanma süresi bir saniyeden bile az bir zamanda tamamlandığı halde, kimi elemanlarda milyonlarca yıl sürebilir.

  Örneğin yapay bir radyoaktif izotop olan sodyum 24′ün yarılanma süresi 15 saattir. Bu süre içinde bir gram sodyum 24′teki atomların yarısı magnezyum atomlarına dönüşür; geride yarım gram radyoaktif izotop kalır. Bundan sonraki 15 saat içinde kalan sodyum-24 atomlarının yarısı da gene magnezyum atomlarına dönüşür; geriye bir gramın dörtte biri kadar radyoaktif izotop kalır. Bu işlem böylece sürüp gider.

  Arkeologlar yarılanma süresinden yararlanarak, bir zamanlar canlı olan maddelerin (odun gibi) yaşını ölçerler. Karbon-14 karbonun doğada bulunabilen radyoaktif bir izotopudur. Bu izotop bütün canlılarda vardır. Örneğin eski bir tahta parçasındaki karbon-14 miktarı ölçülür, bu miktar taze bir odundaki karbon-14 miktarı ile karşılaştırılır. Böylece tahtanın yaşı bulunabilir. Bu yönteme “RadyokarbonTarihlendirmesi” denir. Lut Gölü’ndeki bilimsel araştırmalarda bu yöntemden yararlanılmıştır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Atom demek bilindiği gibi maddelerin en küçük olan yapı taşı demektir. aslın da maddelerin en küçük yapı taşı atom değildir atom an küçük atom altı parçacıkları vardır. bunun dışında olan bilindiği gibi proton nötron elektron gibi taneciklerden oluşmaktadır.
+ Yorum Gönder