+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Alisiklik Bileşikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Alisiklik Bileşikler
  Alisiklik Bileşikler  Alisiklik bileşikler, halkalı olmaları, yani benzen halkası bulunmayan bir ya da çok karbon atomu halkası taşımaları dışında alifatik bileşiklere benzeyen organik bileşikleri belirten kimya terimi (benzen halkası bulunan bileşikler, aromatik bileşikler diye adlandırılır).

  Sözgelimi n’nin tam sayı olduğu G1H3,, genel formüllü sikloalkanlarda, alkanlardaki gibi, karbon atomları arasında tek bağ bulunur.

  Nitekim, sikloheksan (C6H12), altı köşeli bir karbon atomu halkasıdır.

  Alisiklik bileşikler genellikle, halkalı olmayan benzerlerininkini andıran kimyasal özellikler taşırlar.

  Nitekim, iki karbon atomu arasında bir çiftbağbulunan sikloalkenler, alkenler gibi, katılma tepkimeleri verirler.

  3 ya da 4 karbon atomlu halkalarda, germim gözlenir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Alisiklik bileşikler, karbosiklik bileşikler olarak da bilinir, kimyada, üç ya da daha çok karbon atomunun halka oluşturacak biçimde birbirine bağlandığı organik bileşikler sınıfı. Bitişik atom çiftleri arasındaki bağların tümü iki elektron içeren tekli bağ olabileceği gibi, bir bölümü dört elektronlu çift bağ ya da altı elektronlu üçlü bağ da olabilir. Ancak, bir tekli ve bir çift bağın sırayla birbirini izlediği altı birimli halkalar, aromatik bileşikler olarak adlandırılan bir başka önemli grubun üyeleridir. Bu gruptaki bileşikler, kimyasal tepkimelerdeki değişik davranış özellikleriyle alisiklik bileşiklerden ayrılır. Halkalarında üç ya da dört karbon atomu bulunan alisiklik bileşikler, halkaları daha büyük olan bileşiklerden daha kararsızdır; çünkü yan yana iki ortaklaşım bağı arasındaki açı, bileşiğin halkalı yapısını koruyabilmesi için gerekenden daha küçüktür. Büyük halkalarda ise bağlar arasındaki bütün açılar, halkanın kopmadan kalması için en uygun değerdedir (yaklaşık 109, 5°); bunun sonucu olarak halkadaki bütün atomlar aynı düzlemde yer almaz. Çift ve üçlü bağların oluşturduğu açılara ilişkin bu tür kısıtlamalar, böyle bağları içeren alisiklik bileşiklerin kararlılığını etkiler.
+ Yorum Gönder