+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Hücre Çekirdeğinin Kısımları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Hücre Çekirdeğinin Kısımları

  Hücre Çekirdeğinin Kısımları
  Hücre Çekirdeğinin Kısımları.jpg

  Çekirdek dört kısımda incelinir;


  Çekirdek Zarı (Karyolemma)
  Çekirdek Plazması (Karyoplazma)
  Çekirdekçik (Nükleolus)
  Kromatin İplikler ve Kromozomlar


  1. Çekirdek Zarı

  Mitokondrilerde olduğu gibi çift katlı zarla çevrilmiştir. İçteki zar düz, dıştaki zar ise endoplâzmik retikulumun devamı gibidir. Kalınlığı 35 nm kadardır. Çekirdek zarında, çekirdek plâzması ile sitoplâzma ara*sında madde geçişini sağlayan porlar (delik) vardır. Porların çapı 40- 100 nm arasındadır. Porlar çekirdek ve sitoplâzma arasında madde alışverişini sağlar. Özellikle çekirdekte sentezlenen RNA sitoplâzm Aya porlardan geçer. Çekirdek dış zarının üzerinde ribozom bulunmaktadır. Çekirdek zarı mitoz bölünme sırasında çözü*nür, mitoz sonunda yeniden yapılır.

  2. Çekirdek Plâzması
  Çekirdek plâzmasına çekirdek sıvısı da denir. Homojen görünümlü, sitoplâzmanın Sıvı kısmına ben*zer bir sıvıdır. İçinde çözünmüş çeşitli maddelerin molekülleri dağınık hâlde bulunmaktadır. Çekirdek plâz*ması kromatin ağı arasındaki boşlukları tamamen doldurur.

  3. Çekirdekçik
  Canlı hücrelerin çekirdeğinde yuvarlak bir ya da birden fazla tanecikler şeklindedir. Asidik boyalar*la koyu renge boyanır. Büyüklüğü Canlı türüne ve hücresine göre değişir. Çekirdek plâzmasından herhangi bir zarla ayrılmaz. Yapısında RNA ve Protein bulunmaktadır. Ribozomal RNA (rRNA)’ların yapıldığı kromati*nin bulunduğu kısımdır. Protein sentezi çok olan hücrede çekirdekçik büyüktür. Çekirdekçik hücre bölünmesi sırasında kaybolur. Bölünme bittikten sonra tekrar oluşur.


  4. Kromatin İplikler ve Kromozomlar

  Bölünme öncesinde hücrenin çekirdek plazmasında uzun, ağ ve yumak şeklinde iplikler gibi görünen yapılara kromatin iplik (DNA molekülü) denir. Hücre bölünmesi sırasında kromatin iplikler spiral yaparak toplanır, kısalır, kalınlaşır ve kromozom denilen yapıları oluşturur.
  Kromozomların en önemli görevi kalıtım birimi olan genleri (DNA) taşımasıdır. Kromozomların şekli, sayısı ve büyüklüğü her bir türe ait bütün bireylerde sabittir.
  Örneğin; İnsanlarda 46, domateste 24, buğdayda 42, moli balığında 46, yuvarlak solucanda 2 tane kromozom vardır.


 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Hücre Çekirdeği, Bakteri ve algler dışında kalan tüm hücrelerde bulunan ve iki katlı bir zarla çevrili olan bir katmandır. Hücre çekirdeği kalıtsal karakterlerin sürekliliğini ve geçişini sağlar Zaten ana görevi de budur ayrıca görünüşü iki farklı yaprağın yapısal görünüşü gibidir.
+ Yorum Gönder