+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Asetonun Kimyasal özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Asetonun Kimyasal özellikleri Nedir
  asetonun kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Asetonun Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  KİMYASAL ÖZELLİKLERİ: Ketonların kendine özgü tüm reaksiyonlarını verir. İndirgenmesi durumunda kendisine karşılık olan izopropil alkol ele geçer. Baryum hidroksit gibi bazik maddelerin etkisiyle alkol türü bir dimeleşme sonucu renksiz bir sıvı olan ve 165°C’de kaynayan diaseton alkol verir. Bunun asit varlığında ısıtılmasıyla su ayrılarak doymamış bir keton olan mesitil oksit oluşur. Mesitü oksit 130°C’de kaynayan kendine özgü kokusu olan bir sıvıdır. Aseton derişik sülfat asidi üe ısıtıldığında üç molekülünden üç molekül su ayrılması sonucu mesitúen (1, 3, 5 – trimetil benzen) oluşur. Bazik ortamda elementel iyotla iyodoform oluşturur ve tepkime asetonun tanmmasmda kullanılır.

+ Yorum Gönder