+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Alkollerin Kimyasal özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Alkollerin Kimyasal özellikleri Nedir
  alkollerin kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Alkollerin Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi


  Doymuş hidrokarbonlarlardan türemiş olanların genel formülü CnH2n+1-OH (R-OH) şeklindedir. Bir alkil (R) grubuna bir -OH grubunun bağlanmasıyla teşekkül etmektedirler.
  Mono alkoller üç ayrı sınıfta toplanır:
  Primer (birincil) alkoller: -OH grubu bir uçtaki karbona bağlı olup bu karbona en az iki H atomu bağlı olur. CH3 -CH2-OH gibi.
  Sekonder (ikincil) alkoller: -OH grubu aradaki herhangi bir karbona bağlı olan alkollerdir. -OH grubunun bağlı olduğu karbona bir H atomu bağlı olur. CH3-CHOH-CH3 gibi.
  Tersiyer (üçüncül) alkoller: -OH grubu H’sı olmayan karbona bağlıdır. (CH3)3COH gibi.

  Alkol.jpg

  Mono alkollerin adlandırılması[değiştir]

  Türediği parafinin sonuna ol - eki veya alkilin isminden sonra “alkol” kelimesi getirilerek adlandırılırlar:

  CH3-OH metanol (metilalkol)

  C2H5-OH etanol (etil alkol)

  C3H7-OH propanol (propil alkol)

  C4H9-OH butanol (butil alkol)

  Dört karbonlu bir alkol primer, sekonder veya tersiyer olabilir. Farkı belirtebilmek için ol-ekinden önce -OH grubunun bağlı olduğu karbonun numarası söylenmelidir:

  CH3-CH2-CH2-CH2-OH Butan-l-ol (primer)

  CH3-CH2-CHOH-CH3 Butan-2-ol (sekonder)

  Önemli mono alkoller:

+ Yorum Gönder