+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Demir Elementinin Kimyasal özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Demir Elementinin Kimyasal özellikleri Nelerdir
  demir elementinin kimyasal özellikleri nelerdir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Demir Elementinin Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi


  Demire doğada serbest halde rastlanmaz. Doğada rastlanan serbest demir kütleleri meteorlardan kaynaklanır.
  Yerkabuğunda alüminyumdan sonra en bol bulunan ikinci metaldir. Yerkabuğunun % 5ini oluşturur. Dünyanın çekirdeğinin başlıca bileşeninin demir olduğu sanılır. Doğada başlıca oksitli filizleri biçiminde bulunur. Başlıca demir mineralleri hematit (Fe2O2), götit (Fe2O3H20), limonit (2Fe2033H20), magnetit (Fe3O4, doğal mıknatıslık gösterir), siderit (FeCO3) ve pirit ile markasittir (Fe S2). Pirit ve markasit demir elde edilmesinde kullanılmaz. Bunların yanında demirin oldukça yüksek oranda bulunmasına karşılık birlikte bulunduğu elementlerin filizi sayılan ilmenit (FeO, TiO2; titan filizi), kalkopirit (CuFeS2; bakır filizi) ve kromit (FeO Cr2O3; krom filizi) mineralleri sayılabilir. Bunlardan kromit ferrokrom alaşımının elde edilmesinde kullanılır. Bunların dışında demir doğada çok yaygın olarak çeşitli oranlarda hemen her yerde bulunur. 1994te dünya demir cevheri üretimi 955 milyon ton olarak gerçekleşti. Başlıca üreticiler: SSCB (günümüzde Rusya Federasyonu), Çin Halk Cumhuriyeti. Avustralya, Brezilya, Hindistan, ABD, Kanada, Güney Afrika, İsveç. Türkiye’de demir cevheri yatakların bulunduğu başlıca yerler: Sivas Divriği, Malatya Hekimhan, Edremit, Güney Ege ve Güney Marmara.

  Sembolü: Fe
  Atom Numarası: 26
  Atom Ağırlığı: 55.847
  Elemet serisi: Geçiş Metali

  Maddenin Hali: Katı
  Görünümü: Metalik


  Demir.jpg  Demir elde edilmesinde kullanılan en eski yöntem, doğrudan indirgeme yöntemidir. Bu yöntemde demir filizi doğrudan karbonla indirgenerek süngerimsi görünümde katı demir elde edilir. Daha sonra elde edilen kütle, çekiçlenerek istenilen biçime getirilir. Günümüzde demir oksitli filizlerinin kok kömürüyle yüksek fırınlarda indirgenmesi yoluyla elde edilir. Ele geçen ürün, dökme demir ya da “font” adı verilen çeşitli elementler yanında % 6.5 dolayında karbon içerebilen bir demir-karbonalaşımıdır. Yüksek fırın taban tabana getirilmiş iki kesik koni biçiminde ve yaklaşık 30 m yüksekliğindedir. Fırının içi silisli ateş tuğlasıyla kaplanmıştır. Fırın tepeden sürekli olarak oksitli demir filizi, indirgen ve yakıt olarak kok kömürü ve dişlik oluşturmak üzere kireçtaşı yüklenir. Fırının altından yanma gazlarıyla önceden ısıtılmış hava üflenir. Oksitli demir filizleri karbon monoksit etkisiyle elementel duruma indirgenir. Bu arada oluşan karbondioksit karbonla karbonmonoksit verir. Katılan kireçtaşı ısı etkisiyle ayrışır ve oluşan kalsiyum oksit, filizin içindeki silisyum dioksitle birleşerek kalsiyumsilikat oluşturur.

+ Yorum Gönder


demirin özellikleri nelerdir