+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kimyasal özellikleri Aynı Olan Atomlar Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kimyasal özellikleri Aynı Olan Atomlar Nelerdir
  kimyasal özellikleri aynı olan atomlar nelerdir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Kimyasal Özellikleri Aynı Olan Atomlar Hakkında Bilgi

  A. İzoelektronik -İzoton-İzobar-İzotop


  İzo eşit anlamındadır. İzoelektronikte elektronik dağılımın, izotopta protonun, İzotonda nötronun, izobarda ise kütle numarasının eşitliği söz konudur.

  1. İzoelektronik: Elektron dağılımları aynı olan atom veya iyonlara denir. Elektron sayıları ve dağılımları aynı olduğu için kimyasal özellikleri benzerdir.

  Örnek:
  11Na+ , 10Ne, 9F-, 8O-2, 12Mg+2 atom ve iyonları izoelektroniktir.

  2. İzoton: Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlara izoton denir. İzoton atomların p ve e- sayıları farklı olduğu için kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

  Örnek:
  atomları izotondur.

  3. İzobar: Kütle numaraları (p+n) aynı, proton sayıları farklı atomlara izobar denir. İzoton atomlarda olduğu gibi p ve e- sayıları farklı olduğu için kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

  Örnek:
  atomları izobardır.

  4. İzotop:Proton sayıları aynı, nötron sayıları (dolayısıyla kütle numaraları ) farklı atomlara izotop denir. Proton ve elektron sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynı, nötron sayıları farklı olduğu için erime ve kaynama noktası, yoğunluk, yayılma hızı gibi fiziksel özellikleri farklıdır.

  Örnek:
  İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı fiziksel özellikleri farklıydı.
  İzotop atomların meydana getirdikleri bileşiklerin de kimyasal özellikleri aynı fiziksel özellikleri farklıdır. Çünkü fiziksel özelliklerin farklı olmasına neden olan n sayısı farklılığı ortadan kalkmıyor.

+ Yorum Gönder