+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Viskon Lifinin Kimyasal özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Viskon Lifinin Kimyasal özellikleri Nedir
  viskon lifinin kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Viskon Lifinin Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  Selüloz esaslı yapay lifler bitkilerden elde edilen doğal selüloz polimerlerinden yapılır. Tabi olarak elde edilen makro molekül (veya sentezlenen) yada kimyasal olarak modifiye edilir. Selülozu eğirmek için önce çözünmesini sağlamak gerekir. Pratikte selülozdan lif elde etmek için kullanılan yöntemler:
  1-Viskoz prosesi
  2-Bakır amonyum prosesi
  3-Asetat prosesi
  4-Lyocell prosesi
  Başlıca yapay lif elde etme işlemleri ve iplikciliği:
  3 çeşit iplik yapay lif elde etme prosesi söyleyebiliriz.
  1-Yaş çekim
  2-Kuru çekim
  3-Polimer eriyiği çekimi
  Yaş Çekim:
  Polimer eriyiği çözücüyü nötr hale getiren ve flamentleri katılaştıran kimyasal bir banyo içerisinden geçirilir(şekil 2). Viskon, akrilik gibi
  Kuru Çekim:
  Polimer çözeltisi çözücüyü buharlaştıran ve flamentleri katılaştıran ılık hava akımı içerisine püskürtülür. (şekil 3) Akrilik ve asetat gibi.
  Eriyikten Eğirme:
  Eritilmiş polimer eriyiği soğutan ve katılaştıran soğuk hava akımı içerisinden geçirilir. (şekil 4) Naylon ve polyester gibi.
  SENTETİK YAPAY LİFLER
  Sentetik lif elde etme maddeleri 2 adımda gerçekleşir.
  1-Manomerlerin sentezi.
  2-Binlerce manomerin eşleştirilmesiyle makromolekülün teşekkülü.
  Lif elde etme polimerlerini oluşturabilmek için addisyon ve kondenzasyon adı verilen 2 tip polimerizasyondan faydalanılır. Polimerizasyon aynı veya benzer moleküllerin birçoğunun birleşmesi suretiyle daha büyük daha yüksek bileşiklerin meydana gelmesi şeklinde tarif edilebilir. Tek tip manomerin birleşmesinden oluşuyorsa homopolimer , 2 yada daha fazla sayıda ve farklı cinsteki manomerlerin birleşmesiyle meydana geliyorsa kopolimer denir. Kopolimer yapıda 2 yada daha fazla manomerin öncelikli olarak bloklar haline gelmesiyle birlikte polimerize işleminden sonra almış olduğu forma blok kopolimer yapısı denir.
  DOĞAL POLİMER LİFLERDEN VİSKON VE MODAL
  ÜRETİM:Viskonun hammaddesi çam ağacı, ladin ağacı ve okaliptüs adı verilen ağaçlardan kabuk kısımlarının çıkarılmasından sonra elde edilen kerestelerin yapraklar şeklinde küçük boyutlarda dilinmesi sonucunda elde edilir.reçine ve istenmeyen diğer kalıntı ve kirlilikler, pahalı bir prosesle ayrıştırılır. Selüloz arındırılır,ağartılır ve daha sonra preslenerek katı yapraklar haline getirilir.lif üretimi için selülozun çözünmesi, gerekir. Selüloz yaprakları Na çözeltisinde iyice ısıtılır. Böylece çözeltinin selüloz yapraklarına iyice işlemesi sağlanarak, moleküler arası bağlara kadar iyice yayılması ve yapısının gevşemesi sağlanır. Sonuçta soda selülozu adı verilen yapı oluşur. Likör fazlası preslenerek boşaltılmasından sonra soda selülozu ufak parçalara ayrılır ve sonra dinlenmeye bırakılır. Dinlendirme işlemi selüloz moleküllerinin boylarında kısalmaya neden olur ve çözünmelerini kolaylaştırır. Karbondisülfid ilavesiyle selüloza NaOH çözeltisinde çözünebilir bir form kazandırılır. Böylelikle bal kıvamında lif elde etme sıvısı viskoz elde edilir. Bu haldeyken istenildiğinde içerisine toz halde renk verici boya maddeleri veya farklı parlaklıkda lif elde edebilmek için çeşitli maddeler katılır.
  Delustrant arlaklık ve şeffaflık durumlarını belirleyici olan inorganik maddelerdir.
  Pigment:renk:renk verici boyar maddelerdir.
  Elde edilen viskoz tam kıvamına getirildikten sonra filtreleme ve gazını giderme işleminden geçer. Böylelikle kendisinden lif elde edilecek olan viskoz maddesi sıvı halde ve arzu edilen özelliklere uygun olarak hazırlanmış olur. Daha sonraki aşamalarda bu viskoz sıvısı pompalama yoluyla düzelerden geçirilir. Çekim, yağlama, yıkama, ve kurutma aşamalarındanda geçerek flament halinde sarılır. İstenildiğinde bu flamentler kesme veya kırma yoluyla kesikli lif haline dönüştürülürler. (şekil 5)
  NOTelüloz esaslı yapay liflerin üretimi dünyadaki toplam tekstil lif üretimi içerisinde çok önemli bir paya hiçbir zaman gelmemiştir. (94 de %6,5 96 da %6)
  Selüloz esaslı yapay liflerin en önemlisi viskon dur. Klasik viskoz yönteminin yanı sıra son zamanlarda yeni bir yöntem daha geliştirilmiştir. Bu yöntemde su ile birlikte bir organik çözücü amine oksid den faydalanılarak selülozun tek bir adımda çözünmesi sağlanmaktadır. (şekil 6)
  Çözücü maddenin hemen hemen tamamının geri kazanılması yoluyla tekrar kullanılması ve ayrıca karbondisülfid kullanımının elimine edilmesinden dolayı bu sistem çevre korunması açısından daha elverişlidir.
  Bu yöntemle elde edilen lif yapısı ve özellikleri klasik viskoz yöntemiyle elde edilen lif tipinden önemli ölçüde farklılıklar göstermesi nedeniyle bu ürünlere lyocell adı verilir.
  Lyocell için:
  -kopma mukavemeti : 32-38 CN/TEX kuru halde
  -kopma mukavemeti : 26-36 CN/TEX yaş halde
  -kopma uzaması: %10-%16
  -elastisite: diğer tüm selüloz liflerinde olduğu gibi zayıf.
  -nem alma : viskondan düşük pamuktan yüksektir.
  -ticari isimler: tencell, lenzing lyocell, newcell.
  VİSKONUN LİF KOMPOZİSYONU
  Kimyasal olarak selüloz viskoz prosesiyle ancak değiştirlebilir ve lif konumu verildikten sonrada selülozdur. Fakat rejenere selüloz olarak adlandırılır. Viskonun kimyasal yapısı pamukla benzerlik göstermektedir. Fakat pamuk moleküllerinden daha kısadır. Lif organizasyonlarıda farklıdır. Pamukla karşılaştırıldığında viskon liflerinin daha düşük mukavete sahip olmasının nedeni budur. Selüloz molekülün temel birimi ve kapalı formülü (C6H10O5)n dir. n polimerizasyon derecesini gösterir.

+ Yorum Gönder