+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Bakırın Kimyasal özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bakırın Kimyasal özellikleri Nedir
  bakırın kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Bakırın Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  Kimyasal değerlerine bakıldığında ;
  Atom sayısı : 29
  Atom kütlesi : 63,54
  Özgül kütlesi : 8,9 g/ cm3
  Kaynama sıcaklığı : 2567 o C
  Erime sıcaklığı :1083,4 oC
  Yükseltgenme dereceleri : +1 , +2
  Elektron biçimlenmesi : (2, 8, 18 ) s1
  Kararlı izotopları : 63 ve 65
  İzotopları : 58 – 68 arası oldukları görülmektedir.


  Bakır.jpg

  Bakırla ilgili cevherler ise iki çeşittir. Bunlardan ilki oksitli cevherlerdir. Oksitli cevherler dünya üzerinde Uzak Doğu ile Kuzey ve Güney Amerika’da çıkartılırlar. Zambiya, Şili ,Zaire ve Amerika bunlardan bazılarıdır. Cevherlerin adı Atakamit, Azurit, Krizokol, Kuprit, Malahit, ve Melakonit olarak bilinmektedir. Bakır cevherlerinin ikinci çeşidi ise Sülfürlü cevherlerdir. Yaygın olarak çıkarılmakla birlikte onlarda Amerika ,Rusya, Zaire , Zambiya, Şili ve Kanada’da işletilir. Sülfürik cevherlerin ise başlıca isimleri şunlardır: Enargit, Bornit, Pirit ve Tedraedrit

  Bakırın incelenmesi gereken bir başka yönü ise sahip olduğu bileşikleridir. Şimdi onları kolay anşaşılabilmesi açısından kısa başlıklar halinde inceleyelim ;
  A-) Bakır I Oksit (Cu2O) :
  Kuprit olarak bilinir. Sahip olduğu kırmızı renkten dolayı cam gibi maddeleri renklendirmek için kullanılır.
  B-) Bakır II Oksit (CuO) Siyah renkli olmasına rağmen bakır II Hidroksit amonyakta çözünmek suretiyle camlara yeşil rengi vermek için kullanılır.
  C-) Bakır I Klorür (CuCl) : Hidroklorik asitte çözünerek Karbonmonoksidi soğurabilir ve kristal yapılı beyaz renge sahip bir toz görünümündedir.
  D-) Bakır II Klorür (CuCl2) susuz Kalsiyum Sülfat yapısında kayaç görünümünde sarı renkli halde bulunur. Çözünen iyonlarının su ile çevrilmesi neticesinde de yeşil iğne şeklinde kristalleşmeye uğrar.
  E-) Bakır Sülfat (CuSO4) : Önemi en yüksek olan Bakır tuzudur. Eskimiş bakırlar kavrularak sülfürik asitte çözülür bu işlemden sonra madde mavi bir kristalimsi şekil kazanır. Eğer istenilirse elde edilen maddeye su kaybı yaşatılıp veya yeniden su kazandırmak suretiyle cismin mavi rengi kazandırılıp kaybettirilebilinir. Rengin değişkenliğinden dolayı çoğu zaman koyu renkli boyaların temel maddesini teşkil eder. Özelliklede siyah ve mor renkte. Diğer bir kullanım alanıda antiseptik özelliği sebebiyle bazı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor olmasıdır.

+ Yorum Gönder