+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Tuzun Kimyasal özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tuzun Kimyasal özellikleri Nedir
  tuzun kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Tuzun Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki tepkime nötrleşme tepkimesi olup bu esnada tuz ve su ortaya çıkar. Erimiş tuz veya çözelti halindeki tuzların çoğu eksi ile artı yüklü iyonlarına ayrışır ve elektriği iletir. Tuz adı ayrıca sofra tuzu veya sodyum klorür (NaCl) için de kullanılır.

  Tuzları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Sınıflandırmanın birisi tuzun bünyesinde OH- veya H+ iyonunun olup olmayışına bağlı olandır. Bu sınıflandırmada tuzlar normal, asidik ve bazik tuzlar şeklinde sınıflandırılır.Normal tuz; tam nötralleşme ürünü olup, meydana getirici asit ve baz kuvvet olarak birbirine denktir. NaCl, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, Na3PO4 ve Ca3(PO4)2 birer normal tuzdur.

  Asit ve bazların nötrleşmesinden elde edilirler:
  Baz + Asit → Tuz + Su
  Metallere asit tesir ettirmekle elde edilirler:
  Metal + Asit → Tuz + H2
  Bazik bir oksite anhidrit tesir ettirmekle elde edilirler:
  Bazik Oksit + Anhidrid → Tuz
  Elementlerinden elde edilebilirler:
  Metal + Halojen → Tuz
  Metallere baz tesir ettirmekle elde edilirler:
  Metal + Baz → Tuz + H2
  Bazik bir oksite asit tesir ettirmekle elde edilirler:
  Bazik Oksit + Asit → Tuz + Su
  Bir metal(6A grubu) ile ametalin (7A grubu) tepkimesiyle elde edilirler:
  Metal + Ametal → Tuz

+ Yorum Gönder