+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Temizlik Malzemelerinin Kimyasal özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Temizlik Malzemelerinin Kimyasal özellikleri Nedir
  temizlik malzemelerinin kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Temizlik Malzemelerinin Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  1. Geleneksel Elde Yöntemi:
  Yağ + NaOH → Beyaz sabun (Katı) + Gliserin
  Yağ + KOH → Arap sabun (jel) + Gliserin

  Hayvansal ya da bitkisel yağlar, kuvvetli bazlarla aynı ortamda ısıtılır. Bu olay sonunda sabun ve gliserin elde edilir.
  2. Modern metotlarla sabun eldesi:
  Yağ +Su → Yağ Asidi +Gliserin
  Yağ Asidi +Baz → Sabun + Su

  SABUN KİRİ NASIL TEMİZLER:

  Sabun suda çözündüğünde bazik bir çözelti oluşturur. Oluşan baz kiri yumşatır.
  C17H35-COONa → C17H35-COO- + Na+
  Sabun molekülleri 2 kısımdan oluşur.
  Suyu seven kısmı, suyu sevmeyen kısmı.
  Suyu seven kısım molekülün baş kısmını, sevmeyen kısmı da kuyruk kısmını oluşturur. Anlaşıldığı gibi baş kısım, polar; kuyruk kısmı da a polardır.
  Kirler, genel olarak a polar yapıda olan yağlardır.
  Sabun ile su karşılaştığında sabunun polar ucunu, su molekülleri çeker. Ancak sabunun apolar ucu da elbisede yumuşamış olan apolar kiri sarar.
  Su molekülleri sabunun anyon kısmını çeker ve böylece kir ortamdan çözeltiye geçmiş olur.
  NOT: sert sularda özellikle Mg+2 ve Ca+2 iyonları vardır. Sabunlardaki anyon kısmı bu katyonlarla bileşik oluşturarak çökerler. Bu sebeple sabunun önemli kısmı çökmüş olur. Yumuşak sularda sabun daha fazla temizler.

  DETERJAN
  Uzun C atomu zincirinden oluşan bir alkil yada arilin SÜLFAT yada SÜLFÜNAT tuzudur.

  sodyumdodesil sülfat
  Deterjanın temizleme prensibi sabunla aynıdır. C sayısı 10-14 arasında olan alkollerin sülfatlarının sodyum tuzudur.
  C12H25-OH + H2 SO4 → C12H25-O-SO3H + H2O (Lauril alkolün, sülfirik asitle tepkimeye girer)
  C12H25-OSO3H + NaOH → C12H25-OSO3Na + H2O (Laurilsülfat, NaOH la tepkimeye girerer)
  C12H25-OSO3Na → C12H25-OSO3- + N a+ (Sodyum lauri (dodesil)l sülfat suda çözündüğünde Na+ iyonunu salar)
  C12H25-OSO3- anyonunun OSO3- tarafı su tarafından C12H25- ucu, kir tarafından çekilir.

  NOT: Deterjanlar, sert suda çökelek oluşturmazlar. Sert sularda daha iyi temizlerler.
  NOT: Deterjanlara köpük düzenleyici katkı maddeleri ilave edilir.
  NOT: Deterjan ve sabunun sıcak suda daha iyi temizlerler.
  NOT: Deterjanların yapısında benzen halkası taşıyan türleri vardı. Benzen halkası formülde gösterilmiştir. Bu tür deterjanlara; alkil benzen sülfonat deterjanları denir.

+ Yorum Gönder


c12h25-oso3na