+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Hac Çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hac Çeşitleri Nelerdir
  hac çeşitleri nelerdir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Hac Çeşitleri Hakkında Bilgi

  Yapılış şekli bakımından hac çeşitleri

  Yapılış biçimi (edâ) açısından ise hac, İfrad Haccı, Temettu Haccı ve Kırân Haccı olmak üzere üç çeşittir.
  Hac ve umre, her biri tek başına yapılabildiği gibi, aynı yılın hac ayları içinde, ikisi birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapıp yapmamaya, yapıldığı takdirde umre ve haccın ayrı veya aynı ihramla yapılma durumuna göre hac, İfrad Haccı, Temettu Haccı ve Kırân Haccı olmak üzere üç şekilde eda edilir.

  • İfrad Haccı

  İfrad haccı umresiz yapılan hacdır. Sadece hac ibadeti yapıldığı için “umresiz hac” anlamında olmak üzere bu ad verilmiştir. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler, İfrad Haccı yapmış olurlar. İster mîkat sınırı dışında ister içinde ikamet etsin, herkes İfrad Haccı yapabilir.

  • Temettu Haccı

  • Temettu HaccıTemettu “yararlanmak, istifade etmek” anlamına gelir. Aynı yılın hac aylarında umre ayrı ihramla, hac ayrı ihramla yapıldığı zaman iki ihram arasında, ihramsız, yani ihram yasaklarının bulunmadığı yasaksız bir zaman dilimi, umre ile hac arasında hac yasaklarının söz konusu olmadığı serbest bir vakit bulunduğu için bu ad verilmiştir.
  Temettu haccı aynı yılın hac ayları içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmaktır. Hac ayları içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra, aynı yıl hac için yeniden ihrama girip hac menâsikini de eda eden uzak bölgelerden gelmiş hacılar Temettu Haccı yapmış olurlar.

  • Kırân Haccı

  • Kırân HaccıKırân haccı, her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir ihramda birleştirmektir. Hac ve umre tek ihramla yapıldığı için “birleştirmeli hac” anlamında bu adı almıştır. Umre ve hacca, ikisine birden niyet edip umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkmadan, aynı ihramla hac menâsikini de tamamlayan Afakîler “Kırân Haccı” yapmış olurlar.


+ Yorum Gönder