+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kafiye Çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kafiye Çeşitleri Nelerdir
  kafiye çeşitleri nelerdir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Kafiye Çeşitleri Hakkında Bilgi

  a) Yarım Kafiye :
  Mısra sonlarında tek ses benzeşmesine dayanan kafiye türüdür. Aslında, bu benzeşmenin sessiz harflerde olması gerekir. Halk edebiyatında yarım kafiye çok kullanılmıştır.

  Mehmed’im sevinin başlar yüksekte!
  Ölsek de sevinin eve dönsek de

  b) Tam Kafiye : Mısra sonlarında iki sesin benzeşmesine dayanan kafiye türüdür.

  Nasihatim sana: Herzeyle iştigali bırak
  Adamlığın yolu nerdense bul da girmeye bak

  c) Zengin Kafiye : Mısra sonlarında üç ve daha fazla sesin benzeşmesiyle meydana gelen kafiye çeşididir.

  Her şey akar su, tarih, yıldız, insan ve fikir
  Oluklar çift, birinden nur akar birinden kir

  Not (1) Kafiye olan sesli harflerin üzerinde uzatma işareti “^” varsa, bu sesliler tek ses değil iki ses olarak kabul edilir ve buna göre de kafiye türü değişir.
  Mesela İstiklaâl Marşı’nın yedinci kıtasındaki

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ
  Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühedâ
  Cânı cananı bütün varımı alsın da Hüdâ
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ

  “da” seslerinde tam değil, zengin kafiye vardır.

  Not (2) Tunç kafiye olarak adlandırılan kafiye türünü bazı edebiyatçılar kabul ederken, bazıları da kabul etmez. Bu sebeple Tunç kafiye kimi kitaplarda anlatılırken kimi kitaplarda hiç değinilmez. Fakat çoğu edebiyatçı bunu farklı bir kafiye türü olarak kabul etmez ve Zengin kafiyeye dahil eder. Farklı bir kafiye türü olmadığını kabul etmemekle birlikte bu kafiyenin de tanımını bilmekte yarar var:

  Tunç Kafiye : En az üç sesten oluşan bir ya da daha çok kelimenin diğer mısraların içinde geçmesiyle oluşan kafiye türü olarak tanımlanır.
  Mesela:

  İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya
  Bir yanda akan benim öbür yanda sakarya

  mısralarında bu özellik görülebilmekte ama zengin kafiyeden bir farkı olmadığı açık..

  d) Cinaslı Kafiye : Okunuşları ve yazlışları aynı ancak anlamları farklı olan kelimelerle yapılan kafiye çeşididir. Tunç kafiye sesteş kelimelerle yapılır.

  Niçin kondun a bülbül
  Dalımdaki asmaya
  Ben yarimden vazgeçmem
  Götürseler asmaya

  Yukarıdaki şiirde, ikinci mısrada asma kelimesi “üzüm veren bir bitki”; dördüncü mısrada ise “öldürmek” anlamında kullanılmıştır.


+ Yorum Gönder