+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Liderlik Çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Liderlik Çeşitleri Nelerdir
  liderlik çeşitleri nelerdir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Liderlik Çeşitleri Hakkında Bilgi

  Durumsallık Yaklaşımı

  Belli bir durumun yada grubun gereksinimlerini veya örgütsel amaçları en iyi karşılayabilen, yerine getirebilen liderdir. Buna kısaca liderliği açıklama durumsallık yaklaşımı denir. Durumun gerektirdikleri liderin davranışlarını belirler demek, liderlik örgütsel bir niteliktir demeye varır.

  Özellik Yaklaşımı

  Bazıları kişisel özellikleri nedeniyle liderdirler. Bu konuda ileri sürülen kişisel özellikler kültürlere göre farklılık gösterir. Uyumluluk ve etkililik gibi.

  Etkileşimci Yaklaşım

  Durumun gerektirdikleri veya grubun gereksinimleri örgütsel amaçları gerçekleştirme gerekleri ile kişisel nitelik arasında bir etkileşim vardır.

  Demokratik Lider

  Kuvvet kullanma ve korkutmadan çok karşısındakine örnek olma ve inandırma yolunu seçen, astların duygu ve fikirlerine önem vererek onlara önemli oldukları fikrini aşılamaya çalışan ve karar almaya katılmalarını teşvik eden lider şeklidir.

  Otokratik Lider

  Astlarına söylediklerinin aynen yapılmasını isteyen, astların liderin kararlarını etkilemesine izin vermeyen, sonuçlara ulaşmada korkutma, tehdit ve bulunduğu makamın otoritesini kullanan lider şeklidir.

  Biçimsel Önder

  İşletmenin yapısı içinde bir sistem yada hiyerarşideki makamlara atanan, bir makam işgal ettiğinden ve bu makamdan doğan devredilmiş otoriteyi elinde bulundurduğu için lider değil profesyonel yöneticidir.

  Doğal Lider

  Belli bir durumun yada grubun gereksinimlerini veya örgütsel amaçları en iyi şekilde karşılayabilen, yerine getirebilen ve grup üyelerini yönetmeyen onlarla birlikte çalışan lider şeklidir. Kuantum liderli bir grupta lider dahil, en alt kademedeki ast dahil herkes kendini geliştirme çabası içindedir. Ve sız görüşlerden faydalanır. Yani siyahı, beyazla açıklama yoluna giderek siyaha zıt bir görüş ortaya atar.

+ Yorum Gönder


liderlik çeşitleri,  lider çeşitleri,  liderlik çeşitleri nelerdir,  lider cesitleri nedir,  lider cesitleri,  liderlik cesitleri nelerdir