+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Şiirde Ölçü Çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şiirde Ölçü Çeşitleri Nelerdir
  şiirde ölçü çeşitleri nelerdir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Şiirde Ölçü Çeşitleri

  1 - Hece ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin sayıca eşit olması kuralına dayanır. Ağırlıklı olarak halk edebiyatımızda kullanılmıştır.

  Her görünen dost yüzü, 7 hece/ Ondan ayırmam gözü, 7 hece/ Gitmez dilimden sözü. 7 hece/

  2 - Aruz ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin açıklık(kısalık)-kapalılık(uzunluk) esasına bağlı olan bir ölçü sistemidir. Sonu ünlüyle biten heceler kısa(.) ile gösterilir. Ünsüz ile biten heceler ve aslında uzun olan heceler (-) ile gösterilir. Aruz ölçüsü gereği dizenin son hecesi kısa da olsa uzun kabul edilir. Aruz kalıbına uyulmadığında imale, ulama, medd, ziyaf gibi kusurlar yapılır. Bu ölçü ağırlıklı olarak klasik(divan) edebiyatta kullanılmıştır.

  3 - Serbest ölçü:
  Herhangi bir ölçüye uymadan, hatta bazen kafiyeye bile uymadan yazılan şiirlerdir.


+ Yorum Gönder