+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Ihale Çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ihale Çeşitleri Nelerdir
  ihale Çeşitleri Nelerdir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Ihale Çeşitleri Hakkında Bilgi

  İhale nedir?
  İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade ediyor.

  Açık ihale usulü
  Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, belli istekliler arasında ihale usulü olarak da bilinen açık ihale usulü, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulüne deniyor.

  Pazarlık usulü
  Kanun kapsamında belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü ifade ediyor.

  İhtiyari ihale
  İhtiyari ihale; isteğe bağlı olarak yapılan ihaleler olarak karşımıza çıkıyor.

  Cebri ihale
  Bir borcun ödenmemesi halinde icra dairesi, alacaklı kamu idaresi veya mahkeme tarafından yapılan, borçluya ait bir gayrimenkulün satılmasına işlemine deniyor.

+ Yorum Gönder


ihale nedir çeşitleri nelerdir