+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Monosakkaritler ve özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Monosakkaritler ve özellikleri nelerdir
  Kısaca Monosakkaritler ve özellikleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Monosakkaritler ve özellikleri nelerdir

  KISACA MONOSSAKKARİTLER VE ÖZELLİKLERİ


  Monosakkaritler, su ile daha küçük birimlere parçalanamadıklarından basit şekerler, tek şekerler, monozlar olarak da bilinirler.Bu sekerler karbonhidratların en küçük yapı birimidir. Çoğu Cn(H2O)n formülüne uyar. Bazı monosakkaritler tatlıdır
  . Zincir veya halkalı yapıya sahip olup, genellikle 3-6 arasında karbon atomu taşırlar. Moleküllerindeki karbon sayılarının Latincelerinin sonuna -oz eki getirilerek gruplandırılırlar. Üç karbonlu olanlar trioz, dört karbonlular tetroz, beş karbonlular pentoz, altı karbonlular heksoz adını alırlar. Pentozlardan riboz (C5H10O5) ve deoksiriboz (C5H10O4) nükleik asitlerin yapısına girer. Hücre zarından difüzyon ile kolay geçerler.
  Besin kaynağı bakımından önemli olan monosakkaritler heksozlardır. Bunlardan glikoz, fruktoz (levüloz) ve galaktoz en önemlileridir. Sindirilmeden kana karışırlar. Hepsinin kapalı formülleri C6H12O6 şeklinde olup birbirlerinin izomeridirler.
  İçerdikleri C sayısına göre monosakkaritler:
  •3C'li şekerler : Gliser aldehit (Triozlar)
  •5C'li şekerler : Riboz, Deoksiriboz (Pentozlar)
  •6C'li şekerler : Glikoz, Galaktoz, Fruktoz (Hegsozlar)

  ÖZELLİKLERİ

  • Sindirime uğramazlar.
  • Yalnızca ototroflar tarafından sentezlenir.
  • İçerdikleri C sayısına göre 2'ye ayrılırlar.

  a) 5C'lu şekerler : Riboz Deoksiriboz (Pentozlar)
  b) 6C'lu şekerler : Glikoz Galaktoz Fruktoz (Hegsozlar)

  • Monosakkaritlerin difüzyon hızları şöyledir. Galaktoz > Glikoz > Fruktoz
  • Riboz --> ATP ve RNA'da bulunur. Deoksiriboz --> DNA'da bulunur.
  • Glikoz --> Balüzüm ve incirde bol bulunur.Açlık ve koma anında kullanılır.
  • Fruktoz --> Bal ve olgun meyvelerde bol bulunur.(=meyve şekeri)
  • Galaktoz --> Süt ve süt ürünlerinde bol bulunur.(=süt şekeri).Tabiatta az bulunur. Hayvansal bir besin kaynağıdır.

+ Yorum Gönder


monosakkaritler,  monosakkaritler nelerdir,  monosakkaritlerin özellikleri,  monosakkaritlerin genel özellikleri,  monosakkaritler nelerdir kısaca,  Monasakkaritler