+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Hücre Ve Organizma Arasındaki İlişki Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Hücre Ve Organizma Arasındaki İlişki
  Hücre Ve Organizma Arasındaki İlişki

  Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirirler.
  Tek hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek hücre içerisindeki organeller tarafından gerçekleştirilir Çok hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek bir hücre tarafından değil hücre toplulukları tarafından gerçekleştirilir Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildirler Canlı vücudunu oluşturan hücreler görevlerine göre farklı özellikler kazanmışlardır Canlı vücudunu oluşturan hücrelerden bazıları birleşerek üreme görevini, bazıları birleşerek destek ve hareket görevini, bazıları birleşerek besinleri veya çeşitli gazları (oksijen ve karbondioksit) taşıma görevini, bazıları da birleşerek koruma görevini yerine getirirler

  Çok hücreli canlılarda yapı ve görevleri aynı olan hücrelerin oluşturduğu hücre topluluklarına doku denir Bitki ve hayvanlarda bulunan dokular birbirlerinden farklıdır Bitkilerin yapısında bulunan dokulara bitkisel dokular, hayvanların yapısında bulunan dokulara hayvansal dokular denir
  Çok hücreli canlılarda dokuların oluşmasıyla dokular arasında işbölümü ortaya çıkmıştır

  İnsan vücudunda kan, kas, kemik, sinir, yağ, destek, salgı, epitel doku gibi çeşitli dokular bulunur Her dokuyu oluşturan hücrelerin şekli, görevi, yapısı, büyüklüğü ve dizilişi o dokuya özgüdür Bir dokunun hücresi ile başka bir dokunun hücresinin şekli, görevi, yapısı, büyüklüğü ve dizilişi farklıdır

  Çok hücreli canlılarda aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek DOKULARI, dokular birleşerek ORGANLARI, organlar birleşerek SİSTEMLERİ, sistemler de birleşerek CANLI ORGANİZMAYI (CANLI VÜCUDUNU) oluştururlar

  HÜCRE ‡DOKU ‡ORGAN ‡SİSTEM ‡CANLI ORGANİZMA(CANLI VÜCUDU)

  ÖRNEK : • İnsanda, kemik hücreleri birleşerek kemik dokusunu, kemik dokusu
  birleşerek vücudun değişik yerlerindeki kemikleri, vücuttaki bütün kemikler de birleşerek iskelet sistemini oluştururlar
  • İnsanda, kas hücreleri birleşerek kas dokusunu, kas dokusu birleşerek vücudun değişik yerlerindeki kasları, vücuttaki bütün kaslar da birleşerek kas sistemini oluştururlar
  • İnsan vücudunda bu şekilde oluşan kas, solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim, sinir, üreme gibi sistemler de birleşerek canlı vücudunu oluştururlar
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  hücre ve ornanizma arasındaki ilişki şudur; organizmalar hücre topluluklarından oluşmaktadır ölü hücre etkisi olmayan çalışmayan organizma demektir
+ Yorum Gönder