+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Gen Havuzu Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Gen Havuzu Nedir
  Gen Havuzu Nedir


  Genetikçi, populasyondaki fertlerin bütün genlerinin bir havuzda toplandığını düşünür. Bu havuz erkek fertlerin ve dişi fertlerin genlerinin toplandığı iki ayrı havuzdan meydana gelmiştir. Kısaca, bir populasyonun bütün genlerine gen havuzu diyebiliriz.Gen Frekansı : Bu büyük gen havuzunda bir genin bulunma sıklığı (% oranı) o genin frekansını belirler. Bir karakterle ilgili genlerin frekansları toplamı daima 1'e eşittir. p, baskın genin oranını; q ise çekinik genin oranını belirtirse, (p + q = 1) dir.Aynı türe ait bile olsa farklı populasyonların gen havuzları ve gen frekansları farklıdır.Baskın ve çekinik genlerin frekansına etki edecek kuvvetler (faktörler) olmadığı taktirde; populasyondaki her bir alelin veya genotipin % oranları dölden döle değişmeden aktarılır. p2, AA birey oranını; 2pq, Aa birey oranınıq2 ise aa birey oranını gösterecek olursa, (p2 + 2pq + q2 = 1) olur.
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  Gen havuzu, demek bir topluluktaki tüm bireylerin taşıdığı genlerin toplamı için kullanılan terimdir. Bir bireyin kalıtsal yapısı "genotip" olarak tanımlandığında; bir populasyonun kalıtsal yapısı da "gen havuzunu" oluşturmaktadır.
+ Yorum Gönder