+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Emir Sultan Kimdir - Emir Sultan Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Emir Sultan Kimdir - Emir Sultan Biyografisi

  Emir Sultan Biyografisi-Emir Sultan Hakkında


  emirsultan2.jpgOsmanlıların kuruluş devrini yaşamış olan büyük âlim ve evliyâ. Yıldırım Bâyezîd Hanın dâmâdıdır. Nesebi (soyu) hazret-i Hüseyin e dayanır. İsmi, Muhammed bin Ali, lakabı Şemsüddîn dir. 1368 (H.770) târihinde Buhârâ da doğdu. 1430 (H. 833) târihinde Bursa da taûn hastalığından vefât etti. Kendi ismiyle anılan câmi yanındaki türbesinde medfûndur. Ziyâret edenler mübârek rûhundan feyz almaktadır. Emir Sultan, âlim ve ilim menbaı olan Buhârâ da yetişti. Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevvverede ilim tahsil etti. Medîne-i münevvereye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken, bir rüyâ gördü. Rüyâsında Peygamber efendimiz ile hazret-i Ali yan yana oturmuşlardı. Yanlarına vardı ve diz çöküp oturdu. Hazret-i Ali ona; Ey oğlum! Sana cenâb-ı Hak tarafından ceddin Muhammed in (sallallahü aleyhi ve sellem) sünnetini, takvâ yoluyla öğretmen için Rûm iline gitmen işâret olundu. Önünde giden nûrdan üç kandil belirecek, o kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezârın da orada olacak dedi. Emir Sultan uykudan uyanınca; Demek ki takdîr-i ilâhî böyle diyerek yola çıktı. Hazret-i Ali nin dediği gibi, üç kandil ona kılavuzluk etti. Bursa ya geldiği zaman, önündeki nûrdan üç kandil, pınar başında üç servi civârında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında kayboldular. Böylece Emir Sultan Bursa ya yerleşti.
  Bursa da Şemseddîn Fenârî den ders aldı ve icâzet diploması hocası tarafından yazıldı. Başta Yıldırım Bâyezîd Han olmak üzere, Bursalıların sevgisini kazandı. Sultan Yıldırım Bâyezîd Hanın kızı Hundi Hâtunla evlendi. Sultan Yıldırım Bâyezîd Hana Abbâsî halîfesi tarafından Sultân-ı İklim-i Rûm unvânı verildiğinde, kılıcı Pâdişah a Emir Sultan kuşattı.
  Emir Sultan, Kerâmetler Sultânı diye de anılmıştır. Zamânındaki Osmanlı sultanları kendisine hürmet eder, sefere çıkacaklarında huzûruna gelip, mübârek duâsını alırlardı. Onun eliyle kılıç kuşanırlardı. Emir Sultan hayâtı boyunca din ve vatan için yapılan gazâları teşvik etti. Talebelerine bu işlerin kudsiyetini devamlı anlatırdı. Vefâtından sonra bile mânevî yardımlarının serhat boylarındaki gâziler tarafından görüldüğü devamlı anlatıla gelmiştir.
  Emir Sultan hazretleri çok gayret göstermesine rağmen, Timur-Yıldırım çarpışmasının önüne geçemedi. Savaş Emir Sultan ın işâret ettiği gibi Yıldırım Bâyezîd in aleyhine sonuçlandı.
  Ledünnî ilme sâhip olan Emîr Sultan hazretlerinin çok kerâmeti görülmüştür.
  Bursa da Yıldırım Bâyezîd Han tarafından yaptırılan Ulu Câminin açılışında bulundu.
  Emîr Sultan hazretleri, devamlı olarak sazdan örülmüş hasır üzerinde otururdu. Mübârek dudakları devamlı hareket eder ve şu şiiri sık sık söylerdi.
  Eğer gönlün benimle olursa
  Yemen de olsan bile yanımdasın
  Eğer gönlün benimle değilse
  Yanımda olsan bile uzaktasın
  Dinle bak Hak ne hoş söyledi
  Zebur unda Dâvûd a buyurdu
  Düşman ol önce nefs belâsına
  Ondan, bana uymakla kurtulasın
  Gel şimdi sen de düşman ol nefsine
  Zâyi eyle onu her ne dilerse
  Sen bu işte atarak riyâyı
  Kendine rehber kıl evliyâyı
  Eğer anlarsan budur sana ol
  Nefsinin şerrinden halâs ol
  Nefsinin murâdından uzak dur
  Düşersen eğer şeytana uzak dur
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Emir Sultan bilindiği gibi osmanlı imparatorluğunu kuruluş dönemin de yaşamış olan biridir. bunun dışında Emir Sultan o zamanlar islam dünyasının en tanınmış ola isimlerinden biridir. bunun dışında Emir Sultanı soyu peygamber efendimizin torunu olan hazreti hüseyinine dayanmaktadır.
+ Yorum Gönder


emir sultan kimdir,  bursa emir sultan kimdir,  emir sultan hayatı