+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Muzaffer Şerif biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izzettin
  Üye

  Muzaffer Şerif biyografisi
  Muzaffer Şerif hayatı hakkında genel bilgi  Muzaffer serif.jpg

  Muzafer Sherif, asıl adı Muzaffer Şerif Başoğlu (29 Temmuz 1906, Ödemiş,
  İzmir,


  Türkiye-16 Ekim 1988,
  Fairbanks, Alaska,
  ABD),
  Türk asıllı
  ABD'li
  psikolog.
  Sosyal psikolojinin kurucular kuşağı içinde yer almış,
  deneysel psikoloji yöntemlerini kullanmadaki başarısıyla bu bilim dalının en önde gelen adlarından biri olmuştur.


  İzmir Amerikan Koleji'nden sonra
  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi (1929). Aynı yıl İzmir Erkek Öğretmen Okulu'nda felsefe dersleri vermeye başladı. Hükümet tarafından ABD'ye felsefe tahsili yapmaya gönderildi, Harvard Üniversitesi'nde psikoloji dalında lisans eğitimi yaptı. 1932'de
  Ankara'da
  Gazi Eğitim Enstitüsü'nde psikoloji öğretmenliğine getirildi. Kısa süre sonra
  lisansüstü öğrenimi için
  ABD'de
  Harvard Üniversitesi'ne gitti. 1935'te
  Columbia Üniversitesi'nde
  doktora çalışmasını tamamladı.
  Almanya ve
  Fransa'daki üniversitelerde kısa süreli araştırmalar yaptıktan sonra 1937'de yeniden Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki görevine döndü.

  1939'da
  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nde psikoloji doçenti olarak ders vermeye başladı. 1940-1944 arasında Yurt ve Dünya, Adımlar ve İnsan dergileriyle
  Tan gazetesinde başta ırkçılık olmak üzere birçok konuda makaleler yazdı. Irk Psiklolojisi (1943) adlı kitabında üstün ırk kuramını ve
  Turancılığı eleştirdi. 1944'te, derslerinde
  komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle
  Türkiye Komünist Partisi (TKP) davasında kovuşturmaya uğrayarak tutuklandı. Ülke içinden ve dışından gelen yoğun tepkilerden sonra 1945'te serbest bırakıldı. Tutukluluğu sırasında


  Princeton Üniversitesi'nden gelen bir çağrıya uyarak, Şubat 1945'te ABD'ye gitti. Ertesi yıl


  Yale Üniversitesi'ne geçti.
  Oklahoma Üniversitesi'nde, daha sonra sosyal psikoloji alanında birçok deneyin gerçekleştirileceği Grup İlişkileri Enstitüsü'nü kurdu. ABD'ye yerleştikten birkaç yıl sonra ABD vatandaşlığına geçti. 1980'lerin başlarına değin görev yaptığı
  Pennsylvania Park Üniversitesi'nden emekliye ayrıldı.

  Sherif sosyal psikoloji çalışmalarını temel olarak “ego psikolojisi” çerçevesinde ve birey ile grup arasındaki ilişkiler üzerinde yoğunlaştırdı. Bu bilim dalına çok önemli kuramsal katkılarda bulundu. “Norm oluşumu” alanında geliştirdiği özgün deneysel çalışmalar sonucunda, bireyin karmaşık ve belirsiz olaylara başkalarının değerleriyle baktığını saptadı. Bu kuramsal sonuçlar, “uyum” sorunu üzerinde çalışan araştırmacılar için de çıkış noktası oldu.

  1936'da yayımladığı Psychology of Social Normsta (Toplumsal Normların Psikolojisi) kişinini üyesi bulunduğu gruplardan nasıl etkilendiğini inceleyerek toplumsal kuralların gruba göre belirlendiğini, gruplar değiştikçe kuralların da değişeceğini deneylerle ortaya koydu. Öte yandan gruplar arası çatışmanın toplumsal işbirliğini etkin biçimde engellediğini, tek bir grubun olanaklarının yetersiz kalacağı amaçlara ulaşmakta grup çatışmalarının azaltılabileceğini gösterdi. Sherif'e göre, grupların olağandışı amaçlara yönelik çalışmaları bir süreç niteliği kazandığında, bir süre sonra olumlu bir “birikim” ortaya çıkabiliyordu.

  Sherif'in sosyal psiklojiyi sistemleştirdiği An Outline of Social Psychologyde (1948; C.W. Sherif ile birlikte, Sosyal Psikolojinin Anahatları) kullandığı temel psikoloji kavramları, birçok bilim adamının toplumsal değişimle ilgili araştırmaları için anahtar işlevi gördü.

  Yapıtları


  Hunger as a Factor in Learning (1931; Bir Öğrenme Faktörü Olarak; Açlık)
  Psychology of Social Norms (1936; Toplumsal Normların Psikolojisi)
  An Outline of Social Psychology (1948; C.W. Sherif ile birlikte, Sosyal Psikolojinin Anahatları)
  Groups in Harmony and Tension (1953; C.W. Sherif ile birlikte; Uyum ve Gerilim İçinde Gruplar)
  Social Judgement: Assimilation and Contrast Effects in Communication and Attitude Change (1961, C.I. Howland ile birlikte; Toplumsal Yargı: İletişimde ve Tutum Değişikliğinde Özümleme ve Kontrast Etkileri)
  Reference Groups: Exploration into Conformity and Deviation of Adolescents (1964; C.W. Sherif ile birlikte; Referans Grupları: Ergenlerin Uyum ve Çatışmasının Açığa Çıkarılması)
  Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology (1966; Grup Çatışması ve İşbirliğinin Sosyal Psiklojisi)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Muzaffer Şerif olarak tanınsa da aslın da asıl adı Muzaffer Şerif Başoğludur. bunun dışında bilindiği gibi amerikada doğmuştur ancak bu onun türk asıllı biri olduğunu değiştirmemektedir. bunun dışında Muzaffer Şerif bilindiği gibi ünlü bir psikologdur.
+ Yorum Gönder