+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Memlükler Kimdir Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Memlükler Kimdir Hakkında Bilgi
  Memlükler Kimdir Hakkında Bilgi  Memlükler.jpg


  Memlükler, daha sonraları islamiyeti kabul etmiş Orta Çağ’ın güçlü devletlerinden biridir. Genelde Moğollar gibi at üzerinde ve okla savaşırlardı. Mısır gibi bir coğrafyada yaklaşık 300 yıl hüküm sürmüşlerdir.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  MEMLÜKLER (1250 - 1517)

  İslam tarihinde kendi hakimiyetlerini sağlamlaştırmak amacıyla ilk defa Memlük (hükümdar ya da sultanın muhafız birliklerinde görev alan beyaz köle) kullananlar Abbasilerdir.
  Özellikle halife El-Memun zamanında İran nüfusunun giderek artmış olması üzerine onlara karşı bir denge kurmak amacıyla ilk defa İslam Devleti sınırları dışından Türk birlikleri getirilmeye başlanmıştır. El-Mutasım zamanında ise bu Türk birlikleri için Samarra kenti kurulmuş ve özel ordugahlar oluşturulmuştur. Ancak Abbasi halifelerinin kendilerini güçlendirmek için memlük satın almaya devam etmeleri Abbasilerin aleyhine sonuçlar doğurmuştur.

  Göstermiş oldukları başarıların sonucunda çeşitli vilayetlere vali olarak atanan Türk komutanları özellikle Mısır'da Abbasilerle bağlarını kopararak bağımsız devletler kurmuşlardır. Tulunoğulları ve Akşitlerin kuruluşu bu şekildedir. Akşitlere son vererek Mısır'a hâkim olan Şii Fatımiler ise önceleri Berberilerden ve zencilerden oluşan bir orduya sahipken ilerleyen yıllarda memlüklerden oluşan yeni bir ordu kurmuşlardır.

  Mısır'da Fatımilerden sonra başlayan Eyyubi hakimiyeti de yine Memlüklere bağlıydı. Moğol istilasının getirdiği karışıklıklar cesaretleri, binicilikleri ve vücut yapılarıyla üstün özellikli Kıpçak ve Harezm Türklerinin Eyyubiler açısından önemini artırmıştır. Eyyubiler bu Memlük askerleri için Nil Detası'ndaki Ravza Adası'nı özel bir ordugah haline getirmişlerdir. Bu ordugâha Memallk-i Bahriy-ye, askerlere ise Bahri Memlükler denmiştir
  .
  Taht kavgaları ve Haçlı saldırıları yüzünden Eyyubilerin geleceği Memlüklerin eline geçmiştir. Kadın hükümdar Şacar, Memlük komutanı Aybey ile evlenmiş ve yönetimi ona bırakmıştır. Böylece Mısır'da yeni bir Türk Devleti daha kurulmuştur (1250).
  Aybey'in karısı tarafından öldürülmesinden sonra yerine oğlu Ali geçmiştir. Ancak Memlüklülerde hükümdar veraset sistemine yani saltanatın babadan oğula geçmesi geleneğine uyulmamıştır. Genellikle başarılı ordu komutanları sultan seçilmiştir. Bazıları ise darbe düzenleyerek başa geçmişlerdir.

  UYARI
  Bu durum Memlüklerde sık sık hükümdar değişikliği yaşanmasına neden olmuştur.
  Ali'nin saltanat naibi (yardımcısı) Kutuz'un sultan olması bu şekildedir. Bu sırada Moğol ilhanlılar Bağdat'ı istila ederek Abbasi devletine son vermişler ve Suriye üzerinden Mısır'a yönelmişlerdir.
+ Yorum Gönder