+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Diyap ağa kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Diyap ağa kimdir
  Diyap ağa kısa yaşamı

  1831 yılında Çemişkezek’e bağlı Eğerek nahiyesinde doğmuş, mensup olduğu Ferhat Uşağı aşiretine reislik etmiş, Sultan Abdülhamit’in fermanı ile de Dergah-ı Ali Kapıcıbaşılığı rütbesini almıştır. Bir müddet Nahiye Müdürlüğü ve Mahkeme Azalığı görevlerinde de bulunmuştur.
  diyap-aga.jpg

  Kurtuluş Savaşına nasıl katıldığını ve Atatürk’le yollarının nasıl kesiştiğini isterseniz kendi ağzından okuyalım:


  “Gavur Anadolu’yu sardı. Hepimizi bir düşünce aldı. Din ve diyanet, ırz ve namus, Türklük tehlikeye düştü. İşittik ki Erzurum taraflarında cankurtaran bir Paşa çıkmış. Meclis kuracakmış. Onu hep gözledik. Öğrendim ki bu Paşa’nın adı Mustafa Kemal imiş. Onun büyük yüzünü görmeye can attım. Fakat o zaman olmadı. Erzurum’dan sonra Sivas’a, oradan da Ankara’ya gelmiş. Tam bu arada bizden iki Mebus istedi. Herkes korktu, ihtiyar halimle vatanı kurtaranların yanına koşmayı, hatta başımı bile vermeyi göze aldım. Bana “gitme, ölürsün” dediler. Zaten herkes mahvoluyor, varam, gidem, onlara ulaşam, hep beraber ölek dedim.”(Enver Behnan, “İlk Millet Meclisinin Yüz Yaşındaki Mebusu Anlatıyor” Yeni Gün Gazetesi, 27 Temmuz 1931)


  Görüldüğü üzere Türklük tehlikeye düştüğü için Kurtuluş Savaşına katıldım diyen koca Kürt Aşiret Reisi Diyap Ağa ne bir protokolden, ne de özerklik vaadinden bahsediyor. Üstelik Diyap Ağa tüm bunları Cumhuriyet’in ilanından 8, Şeyh Sait isyanından 6, Ağrı isyanından 1 yıl sonra, 1931 yılında söylüyor.

  Ayrıca Lozan Konferansı sırasında söylenenlere kızarak kürsüye çıkıyor ve şunları söylüyor:

  “Aha bizim memleket ahalisi Kürtmüş, orada bir Kürt Hükümeti kuracaklarmış, bunu duyunca kızdım, kürsüye çıkıverdim. Dedim ki, (…) gerek Şafii, gerek Hanbeli, gerekse Hanefi hepimizin kıblesi birdir. Meclisimiz, kulübümüz, dinimiz, milletimiz birdir. Biz Kürt değil, biz Türk’üz. Şimdiden sonra mı ayrı bir din, ayrı bir millet olacağız.”

  Evet, bir tarafta Ulus olma yolunda tek bir Milletiz diyen onurlu ve şerefli bir Kürt Aşiret Reisi, diğer tarafta sizler “Ne Mutlu Türküm Diyene” derseniz, birileri de kalkar “Ne Mutlu Kürdüm Diyene” der diyen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı.


  Biz etnik kimliği şeref, farklılıkları zenginlik sayan bir tarihi anlayıştan geliyoruz. Onun içindir ki, anayasamızın 66. maddesinde “Türk Devletine Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” diye yazılmıştır.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Diyap Yıldırım diğer adıyla Diyap ağa 1852 tarihinde Dersim de dünyaya gelmiştir. Diyap ağa hem siyasetçi hemde aşiret ağasıydı. TBMM Dersim milletvekili olarak seçildi. 1932 yılında vefat etti sd
+ Yorum Gönder


diyap ağa,  DIYAP AGA,  Diyap aga kimdir uzunca