+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Koca Mustafa Paşa ile ilgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Koca Mustafa Paşa ile ilgili Bilgi

  Koca Mustafa Paşa

  c7ky.jpg
  Osmanlı devlet adamlarından. Babasının adı Abdüssamed’dir. Fatih Sultan Mehmed han (1451-1481) devrinde saraya alınarak, Enderun’da eğitim ve öğretim gördü. 1481’de Hazinedarbaşı, 1482’de Kapıcılar Kethüdası olup, 1489-1492 tarihleri arasında Kapıcı başılık yaptı. 1490’da Roma’ya gönderilip,Sultan ikinci Bayezid Han (1481-1512) tarafından kardeşi Cem Sultan’a gönderilen name ve hediyeleri götürdü. 1495’te Avlonya, 1497’de Gelibolu Sancakbeyi oldu. 1498’de Rumeli Beylerbeyliğine tayin olundu.
  Koca Mustafa Paşa, Rumeli Beylerbeyi olarak, Sultan ikinci Bayezid Han devrinde, Osmanlı-Venedik Harbinde, 1499 inebahtı Seferinde, burasının karadan kuşatılmasına memur edildi. Ağustos 1499’da inebahtı kalesinin anahtarlarını teslim aldı. 1501’de vezir oldu. ikinci vezirken, 1511’de Vezir-i azam tayin edildi. Sultan ikinci Bayezid Handan sonra Yavuz Sultan Selim Han da onu Vezir-i azamlıkta bıraktı. Fakat Yavuz Sultan Selim Hanın saltanatının ilk yıllarında olan Şehzadeler Meselesi hadiselerine adı karışınca, 1512 yılında Bursa’da öldürüldü. Koca Mustafa Paşanın kabri Pınarbaşı’nda bursa Mevlevihanesi karşısındadır. istanbul’da “Koca Mustafa Paşa” semtinde kendi adıyla anılan cami, imaret, medrese, mektep ve tekkeden meydana gelen bir külliye, Eyüp’te cami, Rumeli’nde Yenice-i Karasu’da imaret, Nevrekop’da cami ve mektep yaptırmıştır.
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Adına para bastırıp hutbe okutmuş ve ağabeyine; "Devlet'in ikiye bölünmesini, Anadolu'nun kendisine verilmesi" teklifini vermiştir. Bayezid teklifi red etmiştir.
+ Yorum Gönder