+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Koca Sinan Paşa ile ilgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Koca Sinan Paşa ile ilgili Bilgi
  Koca Sinan Paşa ile ilgili Bilgi


  on altıncı yüzyıl Osmanlı kumandan ve devlet adamlarından. Babasının adı Ali olup, ilbasanlı’dır. Rumeli’nden getirilerek Enderun’da yetiştirildi. Kanüni Sultan Süleyman han (1520-1566) devrinde Osmanlı saray hizmetine alınarak Birün’da Çaşnigir (sofracı) Başılıkla vazifelendirildi. malatya, kastamonu, Gazze, Nablus sancak beyliklerinin ardından erzurum Beylerbeyi oldu. Halep Beylerbeyliğinden, 1565’te mısır Beylerbeyliğine tayin edildi.
  1sw8.jpg
  Sinan Paşa, Mısır Beylerbeyiyken iki defa Yemen’e Serdarlık vazifesiyle gönderildi. 1568-1569 Yemen harekatını başarıyla tamamlayarak, “Yemen Fatihi” ünvanını aldı. Mısır Beylerbeyliğinden 1572’de Kubbe Vezirliği ile Divan-ı Hümayüna girdi. 1574’te Tunus Seferine serdar tayin edildi. Bölgeden ispanyolları uzaklaştırarak Tunus ve Halkulvad’ı fethetti. Divan-ı hümayün’da üçüncü vezir iken,1580’de Vezir-i azam oldu. Sultan Üçüncü Murad Han (1574-1595) devrinde üç, Sultan Üçüncü Mehmed Han (1595-1603) devrinde de iki kere Vezir-i azamlık yapan Sinan Paşa, beşinci vezareti esnasında 3 nisan 1596 tarihinde vefat etti. Kabri Divanyolu’ndaki Çorlulu Ali Paşa Medresesi yakınındaki türbesindedir.
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Enderun’da yetişen Koca Sinan Paşa Malatya, Gazze, Trablus sancaklarında bulundu sonra Erzurum’da, Halep’te valilik yaptı. Kendisi 90 yaşında vefat etmiştir.
+ Yorum Gönder