+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Sultan Ahmet Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sultan Ahmet Hayatı
  sultan ahmet hayatı kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Sultan Ahmet Kimdir Biyografisi

  Babası : Sultan III. Mehmed
  Annesi : Handan Sultan
  Doğduğu Tarih : 18 Nisan 1590
  Padişah Olduğu Tarih : 21 Aralık 1603
  Ölümü : 22 Kasım 1617

  Sultan Ahmed, ondördüncü padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Eski geleneği bozarak kardeşi şehzade Mustafa’yı katletmedi. Küçük yaşta saltanat sorumluluğunu teslim aldığında devlet doğuda İran ile batıda da Avusturya ile harp halinde idi. İran ile yapılan revan muhasarası başarılı olamamış devlet Gence ve Şirvan’ı İran’a bırakmak zorunda kalmıştı. Macaristan’ı almaya yönelik Avusturya seferinde ise iki tarafın anlaşması ile Kasım 1606’da “Zitvatorok” barışının imzalanmasıyla savaş durumuna kısa bir ara verilmişti.

  Saltanatı sırasında içeride devleti en çok meşgul eden önemli bir mesele de Celali isyanları idi. Veziri Kuyucu Murad Paşa ile Canbolatoğlu ve diğer isyancıların devlete karşı hareketlerini önlemeye çalıştı. Genç yaşında olmasına rağmen cesur kararlar alabilen ve uygulayan bir yapıya sahipti. Halk içine girmediğinden fazla tanınmaz ve sevilmezdi. Çok hesaplı hareketi, askere yeterince bahşiş dağıtılmaması, asker arasında da tedirginliğe sebep olmuştu. Saltanatı sırasında haremin, kadın sultanların devlet işlerine karışmalarını engellemiş, bir bakıma da Saltanat çekişmelerinden devleti korumuştur. Sadrazamı Kuyucu Murad Paşa ile ülke içinde içki içilmesini yasaklamış, aykırı hareket edenleri de şiddetle cezalandırmıştı.

  Sultan Ahmed Osmanlı Mimarisi’nin en büyük eserlerinden olan, adını verdiği camii yapılırken işçi gibi çalışmış, eteğinde toprak taşımıştır. Çok zeki olan padişah iyi bir eğitim almış, genç yaşta olgunlaşmıştı. Açık tenli, orta boylu ve güleç bir yüzü vardı.

  Kronoloji - Sultan I. Ahmed Han

  (1590-1617)

  20.11.1603

  Sultan III. Mehmed’in ölümü.

  21.12.1603

  I. Ahmed’in Padişah olması.

  29.12.1603

  Malkoç Ali Paşa’nın veziriazam olması.

  23.01.1604

  Padişah I. Ahmed’in sünnet olması. Padişah olduğunda 14 yaşında bulunan I. Ahmed bu yaşına kadar sünnet edilmemişti.

  02.02.1604

  İmparatorluğun ilişkilerinde Doğu ve Batı cephelerinin kurulması.

  30.05.1604

  Veziriâzam Ali Paşa’nın Batı Cephesi serdarlığına; Cağaloğlu Sinan Paşa’nın Doğu Cephesi serdarlığına getirilmesi.
  Malkoç Ali Paşa’nın Batı Cephesine, Belgrad’a hareketi.

  08.06.1604

  Erivan Kalesi’nin Safavilere teslimi ve Safavilerin Karabağ, Şirvan ve Gürcistan’a etkilerinin başlaması.

  15.06.1604

  Doğu Serdarı Sinan Paşa’nın Safavi Cephesine hareket.

  26.07.1604

  Malkoç Ali Paşa’nın Belgrad’da ölmesi.

  05.08.1604

  Lala Mehmed Paşa’nın sadareti ve Batı Cephesi serdarlığı.

  25.09.1604

  Peşte’nin yeniden alınması.

  15.10.1604

  Vaç Kalesi’nin işgali.

  18.10.1604

  Estergon kuşatması.

  08.11.1604

  Doğu ordusunun Kars’a gelmesi.

  09.02.1605

  Veziriazam ve Serdarıekrem’in İstanbul’a dönüşü.

  21.05.1605

  Veziriazamın Belgrad’a hareketi.

  14.06.1605

  Avusturya işgalinde bulunan Erdel’in isyanı.

  29.08.1605

  Estergon kuşatması.
  Ciğerdelen işgali.

  08.09.1605

  Vişegrad Kalesi’nin teslim alınması.

  09.09.1605

  Urumiye Gölü çevresinde Osmanlı ordusunun bozulması.

  19.09.1605

  Tepedelen Kalesi’nin fethi.

  03.10.1605

  Estergon Kalesi’nin fethi.

  18.10.1605

  Büyük Avusturya akını.

  12.11.1605

  Celalilerin, Osmanlıları Bolvadin’de bozguna uğratmaları.

  20.11.1605

  Veziriâzam Lala Mehmed Paşa’nın Macar Kralını kabul ederek taç giydirmesi.
  Erdel ve Macaristan’ın Osmanlı himayesine alınması.

  15.01.1606

  Osmanlı Devleti’nde ilk tütün ithalinin başlaması. (İlk Kahve ithali Kanuni devrindedir. İthali İngilizler gerçekleştirmiştir.)

  16.03.1606

  Lala Mehmed Paşa’nın İstanbul’a dönmesi.

  21.06.1606

  Lala Mehmed Paşa’nın ölümü, yerine Derviş Paşa’nın geçmesi.

  19.09.1606

  Canbulatoğlu isyanı.

  20.10.1606

  Zitvatorok Barış görüşmeleri. (Osmanlı-Avusturya)

  09.12.1606

  Veziriazam Derviş Paşa’nın idamı.

  11.12.1606

  Veziriazamlığın Batı Serdarı Kuyucu Murad Paşa’ya verilmesi.

  17.01.1607

  Celalilerin Nif Kalesi’ni ve çevresini ele geçirmeleri.

  15.06.1607

  Veziriazam Kuyucu Murad Paşa’nın Celali isyanlarını etkisiz kılmak için Anadolu Serdarlığına atanması ve İstanbul’dan hareket etmesi.

  22.10.1607

  Oruç Ovası zaferi. (Canbulatoğlu Ali Paşa ile Lübnan dürzilerinden Şeyh Fahreddin’in yenilmesi.)

  30.10.1607

  Kilis’in işgali.

  09.11.1607

  Haleb’in işgali-Halep Kalesi’nin alınması.

  17.04.1608

  Ordu’nun Halep’ten ayrılması.

  05.08.1608

  Kalenderoğlu’nun Alaca-Çayında bozgunu.

  18.12.1608

  Veziriazâm Kuyucu Murad Paşa’nın İstanbul’a dönmesi.

  01.08.1609

  Kâbe örtülerinin İstanbul’dan gönderilmesi.

  08.10.1609

  Sultanahmet Camii’nin temeli’ni atma töreni.

  29.04.1610

  Veziriâzam ve Serdarıekrem Kuyucu Murad Paşa’nın İran Seferine çıkışı.

  16.09.1610

  Ordu’nun Erzurum’a varışı.

  11.10.1610

  Acı Çay karşılaşması.

  16.10.1610

  Ordu’nun Tebriz’den Diyarbakır’a dönüşü.
  Safavilerle harp etmeden anlaşmaya varılması.

  05.08.1611

  Kuyucu Murad Paşa’nın ölümü.

  22.08.1611

  Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa’nın Sadâreti.


  20.11.1612

  Osmanlı-Safavi barışı.

  07.08.1613

  İçki yasağı, tüm Osmanlı ülkesinde içki bulundurmak, satmak, almak, içmek yasak edilmiştir.


  13.05.1614

  Donanmanın Malta ve Trablusgarp seferine çıkışı.

  01.07.1614

  Erdel sorununun çözümü.

  06.07.1614

  Malta akını.


  18.07.1614

  Trablusgarp’dan hareketle Mora’nın güneyine baskın.


  08.1614

  Kazakların Sinop baskını ve etkisiz kılınmaları.

  17.10.1614

  Nasuh Paşa’nın idamı.
  “Öküz” Kara Mehmed Paşa’nın sadarete getirilmesi.

  22.05.1615

  Kara Mehmet Paşa’nın İran seferine çıkması.

  17.04.1616

  Bosna Valisi İskender Paşanın Boğdan Seferi ve zaferi.

  18.04.1616

  Serdarıekrem Kara Mehmet Paşa’nın ordusu ile Erzurum’a hareketi.
  Hedef Revan Kalesi’nin alınması.

  08.06.1616

  Ordu’nun Kars’a ulaşması.

  11.09.1616

  Erivan kuşatması.
  Erivan kuşatmasının kaldırılması.

  05.11.1616

  Ordu’nun Erzurum kışlağına dönüşü.

  17.11.1616

  Veziriazam Kara Mehmed Paşa’nın azli; yerine Kaptanı Derya Halil Paşa’nın ilk sadareti.

  09.06.1617

  Sultanahmed Camiinin açılışı.

  15.06.1617

  Ekrem Halil Paşa’nın İran seferine çıkması.

  27.09.1617

  Osmanlı-Lehistan barışı.


  22.11.1617

  Sultan I. Ahmed’in ölümü.
  Kardeşi Sultan I. Mustafa’nın padişah olması

+ Yorum Gönder