+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Levni kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Levni kimdir
  Levni kimdir

  18.asrın ilk zamanlarında daha doğrusu 17.asrın sonlarında şöhret kazanmış saz şairleri arasında daha çok nakkaşlıkla tanındığı için Levni mahlasını kullanan bir şairimizdir. Aşık Ömer’den bahsederken onun bir resmini yaptığından haberdar olduğumuz bu sanatkarın bazı minyatürleri Topkapı Müzesinde ve bazı Avrupa müzelerinde de mevcuttur. 2. Mustafa ve 3. Ahmet zamanlarında çok uzun bir süre İstanbul’da yaşamış olan Boğdan Beyi meşhur Kentemiroğlu onun saray ressamı olduğunu söylemektedir.17. ve 18.asır saz şairlerin manzumelerini ihtiva eden eski mecmualarda çok güzel atalar sözü destanına ve gemi ile Selanik’ten İstanbul’a gelmesini anlatan zarif bir tekerlemesine tesadüf edilir. Her ne kadar daha çok nakkaşlıkla meşhur olsa da aşık edebiyatıyla manzumeleri hariç yakından alakalı bir adam olmasaydı Aşık Ömer’i tanımasına ve onun resmini yapmasına imkan olmazdı. Gerek tekerleme gerek ise atalar sözü destanı şairimizin son derece zarif ve ince ruhlu biri olduğunu ve aşık tarzı nazım tekniğine de hakim bulunduğunu göstermektedir.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Levni Lale devrinin en meşhur Minyatürcüsüdür. Minyatür sanatına derinliği getirmekle kalmamış parlak ve canlı renkler yerine doğal renkler kullanmıştır. Lale devrinde yaşamış olduğu için eserlerinde her zaman eğlenceyi işlemiştir.
+ Yorum Gönder