+ Yorum Gönder
Türkiye Gezi Rehberi ve Gezi Rehberi Forumunda Afrodisias Antik Kenti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Afrodisias Antik Kenti

  Afrodisias Antik Kenti


  Türkiye’nin en önemli kültürel varlıklarının başında gelen Afrodisias Antik Kenti bulunmaktadır.
  Afrodisias Antik Kenti, İlçemize 13 km mesafede bulunan Geyre Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçemizde, Afrodisias Antik Kenti’nden çıkan eserlerin sergilendiği Afrodisias Müzesi mevcuttur.

  Afrodisias Antik Kenti’nde ilk araştırmalar 1835 yılında Dilletanti Derneği adına Laborde ve Texier tarafından yapılmıştır. İlk kazılar, 1904-1905 yıllarında Paul Gaudin adlı bir Fransız Mühendis ve amatör arkeolog tarafından yapılmıştır. 1937 yılında İtalyan G. Jacobi Afrodisias Agorası’nda kazı yapmıştır. 1961-1990 yılları arasında New York Üniversitesi adına Prof. Dr. Kenan T. ERİM tarafından sistematik kazı ve araştırmalar yapılmış ve bugünkü kalıntıların büyük bir bölümü bu dönemde meydana çıkarılmıştır. 1991 yılından itibaren kazı ve araştırmalara Prof. Dr. R. SMITH başkanlığındaki ekip tarafından devam edilmektedir.

  Afrodisias Örenyeri içinde bulunan Akropol Tepesi Höyüğü’nde yapılan arkeolojik kazılarda en eski yerleşim olarak İ.Ö. 4.000 yıllarına tarihlenen kalkolitik seramikler, sileks ve obsidien aletler çıkarılmıştır. Ayrıca, yüzey araştırmalarında Yenice Bucağı Akyar Değirmeni Mevkii’nde Hacılar tipi boyalı seramik buluntuları veren kalkolitik bir düz yerleşim alanı tespit edilmiştir.

  Bölge, Bronz Çağı içinde önemli bir yerleşim alanıdır. Afrodisias Örenyeri içinde bulunan ve arkeolojik araştırmalar yapılan Akropol ve Pekmez Tepe Höyükleri Bronz Çağı’nın bütün tabakalarını kapsayan önemli buluntular vermişlerdir. İç Anadolu Bronz Çağı uygarlıkları ürünleriyle bir arada çıkan bu buluntular bölgede gelişmiş ticaret ve kültür alış verişi olduğunu belgelemektedir. Ayrıca, Güzelbeyli Köyü sınırları içinde bir erken Bronz Çağı Nekropolü tespit edilmiştir.

  Afrodisias kazılarında, Akropol Tepe Höyüğü ve Afrodite Tapınağı çevresinde Demir Çağı, Lidya tipi seramik veren tabakalar, Arkaik ve Klasik Dönem yerleşimi tespit edilmiştir.

  İ.Ö. bin yıl içinde bölgenin en önemli Antik Kenti olan Afrodisias’ta Ön Asya kökenli Tanrıça İştar’Asterte, Anadolu kökenli Tanrıça Kybele ve Grek kökenli Tanrıça Afrodit kültlerinin birleşmesinden oluşan doğa ve bereket tanrıçası nitelikli Afrodisias Afrodit’i kültü gelişmeye başlamış ve Afrodit Tapınağı kurularak şehir bir kült merkezi haline gelmiştir.

  Geç Hellenistik Dönem’de bölgede iki antik şehir gelişmeye başlamıştır. Afrodisias ve Plaraza Antik Kentleri Roma Dönemi’nde, özellikle Julius-Claudius ailesinden gelen imparatorlar döneminde hızla gelişmişlerdir. Roma tarafından ayrıcalık ve özerklikler tanınmış ve iki şehir müştereken sikke basmışlardır. Afrodisias, çevresinde bulunan mermer ocaklarının kullanımı ile önemli bir Plastik Sanatlar Merkezi (Heykeltıraşlık Okulu) haline gelmiştir. Bölge, İ.S. 4. yüzyıla kadar gelişmeye devam etmiş ve önemini korumuştur.

  Bizans Dönemi’nde Afrodisias, Karya Bölgesi Baş Piskoposluğu haline getirilmiştir. İ.S. 6-11. yüzyıllarda bölge siyasi, dini ve ekonomik sıkıntılarla Vizigot ve Arap akınları yüzünden önemini yitirmiştir.

  Afrodisias’ta yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan belli başlı anıtsal yapılar şunlardır:
  afrodisias-antik-kenti.jpg
  Afrodite Tapınağı,

  Tetrapylon,

  Stadyum,

  Odeon,

  Felsefe Okulu,

  Piskopos Sarayı,

  Hadrian Hamamları,

  Tiberius Portikosu,

  Agora,

  Bazilika,

  Tiyatro ve Tiyatro Hamamları ,

  Tetrastoon ve İmparatorlar Salonu,

  Sebasteion,

  Martyrion.

  1947 yılında Afrodisias Örenyeri’nden çıkan buluntuların korunması için Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce Örenyeri içinde bulunan Eski Geyre Köyü’nde eski bir Deveci Hanı müze deposu haline getirilmiş ve bekçi tayini yapılmıştır. 1967 yılı içinde bekçi kadrosu arttırılıp bir memur tayini yapılmıştır. 1972 yılında ilk asistan tayini yapılmış ve mevcut müze binasının yapılmasına başlanmıştır. 1977 yılından itibaren teşhir tanzim çalışmaları yapılarak Müze, 21.07.1979 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müzenin içine kurulduğu Afrodisias Antik Kenti, Müzenin bağlı birimi durumundadır.

  Afrodisias Müzesi, genellikle Afrodisias Antik Kenti kazılarında ortaya çıkartılan eserlerin sergilendiği lokal bir müze durumundadır. Küçük eserler salonunda Örenyeri sahası içindeki Akropol Tepesi ve Pekmez Tepe Höyüklerinde yapılan kazılardan çıkartılan Kalkolitik Dönem, Bronz Çağı‘nın erken, orta ve geç dönemlerini kapsayan Prehistorik eserlerle, bu höyüklerden ve Afrodit Tapınağı çevresinden çıkarılan Lidya seramikleri, Arkaik, Klasik, Hellenistik Dönem eserleri ile ören yerinde yapılan kazılarda ele geçen Roma, Bizans ve Erken İslami devir eserleri sergilenmektedir.

  Müze eser koleksiyonunun en önemli bölümünü İ.Ö. 1. yüzyılda Geç Hellenistik Dönemde faaliyete başlayıp İ.S. 5. yüzyıl Erken Bizans Dönemi’ne kadar varlığını sürdüren Afrodisias Heykeltraşlık Okulu’nun ürettiği çok sayıdaki heykel ve kabartmaları ile muhtelif tipte lahitleri oluşturmaktadır. Bu plastik eserlere örnek olarak halen teşhirde bulunan Zoilos Frizi, Melpomene Heykeli, muhtelif imparator heykelleri, Polykleitos’un Diskophoros adlı heykelinin İ.S. 1. yüzyıl kopyasını, Akhilleus-Pentexhesileia Grubunu, Bebek Dionysos ve Satyr Heykellerini, muhtelif Nike Heykellerini, Aftodisias Afrodit’inin kült heykelini, rahip ve rahibe heykelleri ile Demos Heykelini örnek olarak gösterebiliriz.

  Agora kapısında bulunmuş olan Amazonmakhi, Gigantomakhi ve Kentaur-Lapit mücadelesini işleyen yüksek kabartma grupları ile Sebasteion yapı grubunun yüksek kabartma panoları kazı ekibince restorasyon çalışmalarına devam edilmesi nedeniyle kazı evi atölyesinde korunmaktadır.
 2. Frmacil
  Devamlı Üye


  Afrodisias Antik Kenti resimleri  afrodisias-antik-kenti1.jpg

  Afrodisias Antik Kenti2.jpg 3. uatumen
  Yeni Üye
  verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. 1989 yılından bu yana sanat fotoğrafı çekiyorum ve bu antik kenti de ziyaret etmeyi düşünüyorum
 4. Zarafet
  Üye
  Aphrodisias Antik Kenti, Türkiye’deki Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden birisidir. Tarihçi Stephanos'a göre Lelegianlar tarafından bulundu ve ilk olarak Lelgonopolis olarak bilinir.

+ Yorum Gönder