+ Yorum Gönder
Gizliyara Özel sayfası ve Gizliyara Güncel Konu Arşivi Forumunda Göktürkçe nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Göktürkçe nedir
  Göktürkçe Nedir Kısaca

  Göktürkçe; Göktürklerin dili, Göktürk (Orhon) ve Yenisey yazıtlarında kullanılmış, o nedenle bu imparatorluğun resmi dili olmuştur. Göktürkçe dilbilimcilerce değişik biçimlerde adlandırılmıştır. Orhon yazılarındaki alfabe için de çok değişik şeyler söylenmiştir. İdeogramlardan (düşünceleri sesle değil resim ve benzeri işaretlerle gösterme yöntemi) doğduğu için özgün bir Türk yazısı olduğu ileri sürüldüğü gibi, bazı bilginlerce rünik (Germen) kaynağa bağlı az kullanılmış bir alfabe olduğu sayılır. Bunların “Hun” alfabesinden Likya ve Hitit alfabesinden türemiş olabileceğini savunanlar da vardır. Ayrıca bu yazının özgün biçiminin Arami olduğunu, ancak Türklerin bunu ulusallaştırdıklarını ileri sürenler de çoğunluktadır. Kimileri de Pehlevice ve Çincenin de etkisinin olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu yazıtlarda kullanılan harf sayısı 38′dir (4 ünlü, 34 ünsüz), a-e, ı-i, o-ö, u-ü ünlüleri için birer im kullanılmıştır. Ünsüzlerden 20 tanesi a ve e ile başlar (a) b (e) d (a) g (e) g… Kimi özellikleri; Göktürkçe yazılarda tümce yapısı genellikle özne+yüklem sırasını izler. Göktürkçede bugün Türk lehçelerinin tümünde yapısı genellikle özne+tümleç+yüklem sırasını izler. Göktürkçede bugün Türk lehçelerinin tümünde olduğu gibi kullanılan ya da biraz değişikliğe uğrayan ya da artık kullanılmayan birçok ekin ilk biçimi görülür.

  Örnek:

  at-ı-ğ (adını)
  şab-ı-g (sözü)
  törü-g (töreyi)
  oğlum-ı-n (oğlunun)
  batısk-ı-nâ (batısına)  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. Zarafet
  Üye

  Göktürkçe Ne Demek

  Köktürkçe, Köktürklerin, yani bizim yıllarca Göktürk dediğimiz Türk adını ilk defa kullananların konuştuğu Türkçedir.

  Köktürkçe, Türkçenin bilinen ve yazılı metinleri ele geçirilebilen en eski dönemine verilen isimdir. Eski Türkçe adlı dönemin ilk kısmını oluşturur. Devamında Eski Uygur dönemi yaşanmıştır

+ Yorum Gönder