+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Askere sorulan soru - sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Askere sorulan soru - sorular
  askere sorulan sorular 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Askerlik ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular


  Askerlik tehir işlemi kaç yaşına kadar yapılabilir?

  Askerlik tehir işlemleri, yurtiçinde master ve doktora öğrenimi yapanlar için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yapılır.

  Amerika'da master veya doktora eğitimi alan bir öğrencinin askerliğini 33 yaşından sonra ertelemesi mümkün müdür?

  Amerika'da bir üniversitede burslu okuyan ve okulunda Research Assistant olarak çalışan bir öğrenci F-1 vizesi ile Amerika'da işçi olarak gözükür ve elçiliğe gidip askerliğini 6 yıl ertelettirebilir. Bu konumda bulunan bir öğrenci askerliğini 38 yaşına kadar erteleyebilir.

  Araştırma asistanı olarak çalışarak Amerika'da master veya doktora eğitimi alan bir öğrenci dövizle askerlik yapma hakkına sahip midir? Amerika'da 3 sene araştırma asistanı olarak çalışan bir öğrenci Türkiye'de 21 gün dövizle askerlik yapma hakkı kazanır.

  Yedek subay aday adaylarının girecekleri sınavlar nerede ve hangi tarihlerde yapılmaktadır?

  Sağlık sınıfı (tıp doktorları dahil) Samsun, Veterinerler Gemlik, Deniz Bilimleri ile ilgili yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar İstanbul'da; diğer meslek ve branştakiler ise Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Samsun ve Gemlik olmak üzere altı merkezde sınava alınmaktadırlar.
  Tıp doktorlarının sınavı Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz aylarında 22-23-24 tarihlerinde, Eylül ve Kasım aylarında ise 21-22-23 tarihlerinde yapılmaktadır. Diğer meslek ve branştaki yedeksubay aday adaylarının sınavı ise Mart ve Temmuz aylarında 22-23-24 tarihlerinde, Kasım ayında ise 21-22-23 tarihlerinde yapılmaktadır.

  Kısa dönem (er) veya uzun dönem (yedek subay) seçimi nasıl yapılıyor? Bu seçimde ne tür özellikler etkilidir? Ayrımlar başvuran adayın tercihine göre mi yoksa ihtiyaca göre mi yapılıyor?

  Silah altına alınan tüm yedek subay aday adayları sevk edildikleri test ve mülakat merkezlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca test ve mülakata tabi tutulmakta ve bu sınav sonucuna göre yedek subay ve kısa dönem er statüsüne seçilmektedir. Bu seçimde, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin yedeksubay ihtiyacı, daha sonra yükümlülerin istekleri ve bu sınavdaki başarı durumları dikkate alınmaktadır.

  Yedek subay aday adayları sınava girdikten ne kadar süre sonra teslim oluyorlar? Bilgisayar ve yabancı dil için ayrıca sınav uygulanıyor mu?

  Sağlık sınıfı yedek subay aday adayı yükümlüler sınava girdikleri tarihi takiben; karışık sınıf yedek subay aday adayı yükümlüler ise bilgisayarla statülerinin tesbitinden sonra (sınava girdikleri tarihten yaklaşık bir hafta sonra) sınıf okuluna veya eğitim birliğine katılmaktadırlar. Seçim sonucu, "kısa dönem er"e ayrılanlar sadece yabancı dil sınavına, yedek subay aday adayı ayrılan yükümlüler ise hem bilgisayar hem de yabancı dil sınavına alınmaktadırlar.

  Askerliğini bilgisayar subayı olarak yapabilmenin şartları nelerdir?

  Bilgisayar subayı olarak asker olabilmek için fakültelerin bilgisayar bölümününden mezun veya bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve yapılan bilgisayar sınavında başarılı olmak gerekir.

  Erken sevk için kimler başvuruda bulunabilir? Dilekçe verilmesi durumunda en erken ne zaman askere alınır?

  Henüz emsali grupları sevk olmamış yedek subay aday adaylarından grubunun sevkinden önce askere alınmasını isteyenler erken sevk icin başvuruda bulunabilirler. Gitmek istenilen celp dönemine göre Mart celbi için Aralık; Temmuz celbi için Nisan; Kasım celbi için Ağustos ayı içerisinde yerli kayıtlı bulunulan askerlik şubesinin bağlı olduğu askerlik daire başkanlığına bir dilekçe ve askerlik durum belgesi ile birlikte müracat edilmesi gerekir. Başvuru sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı gözönünde tutularak, askerlik daire başkanlıklarına verilen kontenjan miktarı kadar yükümlünün erken sevkleri mümkün olabilmektedir.

  Sevk tehir talebinde kimler bulunabilir?

  Devlet veya kendi hesaplarına yurtiçinde veya yurtdışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevk tehirine ihtiyaç duyulan OHAL ve Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde görevli kamu personeli ve dünya ölçüsünde orijinal bir araştırma projesi üzerinde çalışanlar yoklama kaçağı veya bakaya olmamak; yoklama kaçağı veya bakaya suçlarından dolayı ceza almamış olmak ve 33 yaş sınırı içerisinde olmak
  koşulu ile sevk tehiri için müracaat edebilirler.

  Yurtdışında master yada doktora yapacak adaylar sevk tehir talebinde bulunabilmek için nereye başvurmalıdırlar? Erteleme süresi bitenler bu sürenin uzatılması gerektiği durumlarda ne gibi işlemler yaptırmalıdırlar?

  Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı'nca tanınan bir yüksek öğretim kurumunda lisansüstü öğrenim görenlerin, sevk tehir taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Bunlardan erteleme süresi bitenlerin sevk tehirlerini uzatabilmek için, sevk tehirlerinin bitiminden en az iki ay önce, öğrenciliklerinin devam ettiğine dair akseptans ile bulundukları ülkedeki T.C. Konsolosluğunun Eğitim Ateşeliğine başvurmaları gerekmektedir.

  Yurtdışında lisansüstü eğitim yapan yedek subay adaylarının bakaya kalmaları halinde yapmaları gereken işlemler nelerdir?

  a. Yurtdışında bulundukları yerdeki T.C. Konsolosluğuna müracat ederek sevke tabi oldukları celp döneminde gitmeyip bakaya kalma nedeninin tespiti için ifade vermeleri,
  b. Konsolosluklarca ifade tutanaklarının askerlik şubesine gönderilmesi,
  c. Askerlik şubesince yükümlünün bakaya kalmak suçundan verileceği mahkemenin beraat veya kovuşturmaya yer olmadığı şeklinde sonuçlanması,
  d. Sevke tabi oldukları celp döneminden önce öğrenciliğin devam ettiğine dair akseptans ile bulundukları yerdeki T.C. Konsolosluğunun Eğitim Ateşeliğine müracaat etmeleri durumunda, sevk tehiri uzatılabilmektedir.

  Yurtdışında bulunup askerliğine karar aldırmayanların Türkiye'ye girişte olası bir sorunu önlemek için ne gibi işlemler yaptırmaları ve nerelere başvurmaları gerekir?

  Yurtdışında bulunanlar bulundukları yerin elçilik ya da konsolosluğuna müracaat ederek askerliklerine karar aldırabilmektedirler. Askerliğine karar aldırmayıp yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tespit edilenler, askerliklerine karar aldırmak için en yakın askerlik şubelerine müracaat ettirilirler.

  Yüksek öğretimde okuyan ögrenciler ile yüksek lisans yapanların askerliklerinin ertelemesi en son kaç yaşına kadar yapılabilmektedir?

  Öğrencilerin askerlikleri, okudukları eğitim kurumlarının azami öğrencilik süreleri içinde olmak ve 29 yaş sınırını geçmemek üzere haklarında tanzim edilen öğrenci durum belgelerine dayanarak ertesi yıla terk edilmektedir.
  Yüksek öğretimde, eğitim-öğretim süresi 2 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 4 yıl, 4 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 7 yıl, 5 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 8 yıl, 6 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 9 yıldır.
  Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas ve doktora yapanların askere celp ve sevkleri, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olmamak veya bu suçlardan ceza almamış olmak şartı ile ilgili kurumun teklifi üzerine, 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilmektedir.

  Şehidin kendisinden sonraki kardeşi askerlikten muaf tutulur mu?

  (1) 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 10. madde 9. fikrasına göre şehit personelin kendisinden sonra askerlik sırası gelen ilk erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
  (2) Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu askerlik şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.
  (3) Bu haktan, 1076 Sayılı Kanun'a tabi yedek subaylar ile, 1111 Sayılı Kanun'a tabi erbaş ve erlerin kardeşleri istifade eder.

  Şehit kardeşlerinin ikametgahlarına yakın bir yerde askerlık hizmetini yapması mümkün müdür?

  (1) Şehit personelin kardeşleri, eğitim merkezlerindeki eğitimlerini takiben ikamet yerlerine veya askerlik şubelerine yakın birlik, kurum ve karargahlara tertip edilir.
  (2) Hak sahibi personel veya ailesinin, bu konuda öncelikle sevk esnasında Askerlik Şubesi Başkanlığı'na, mümkün olmadığında Eğitim Merkez Komutanlığı'na, bunun da mümkün olmaması halinde tertip edildiği birlik komuntanlığına veya şehidin kardeşinin mensubu olduğu kuvvet komutanlığına dilekçe ile müracaati gerekmektedir. Dilekçeye kardeşinin şehit olduğuna dair belge ve vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmelidir.

+ Yorum Gönder


askerde sorulan sorular,  askere sorulacak sorular,  askere sorulan sorular,  askerlere sorulan sorular