+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Kazai rüşt dilekçesi nasıl yazılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kazai rüşt dilekçesi nasıl yazılır
  kpss sınavına girmek için kazai rüşt dilekçesi nasıl yazılır 2. Mine
  Devamlı Üye

  Ergin Kılınma (Kazai Rüşt) Davası Dilekçesi


  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACILAR : … velayeten babası Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  … velayeten annesi Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Hasımsız
  DAVA KONUSU : Ergin kılınma
  AÇIKLAMALAR :
  1-Müvekkillerimin oğlu 15 yaşını tamamlamış, oklunu bitinmiş, aklı başında ne yaptığını bilen bir kişidir. Çevresinde kendisini ispat etmiş bir çocuktur. Özel ilgi alanı olan bilgisayar konusunda bulunduğumuz çevrede bilgisayar uzmanı olarak tanınmakta ve zamanının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirmektedir.
  2-Bilgisayar konusundaki bu başarıları Erzincan’da bulunan birçok bilişim firmasının dikkatini çekmiş ve kendisine iş tekliflerinde bulunmuşlardır. Kendisini de bilgisayar konusunda bir firmada çalışmayı düşünmektedir. Yaşı küçük olduğu için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip değildir. Çalışabilmesi ve sorumluluk alabilmesi için ergin kılınması gerekmektedir. Ergin kılınma hususunda kendi isteği ve anne ve babasının rızası bulunmaktadır.
  DELİLLER : Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.
  HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 12, HUMK ve sair ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, müvekkillerimin Erzincan Merkez, İnönü Mahallesi, Cilt …, Hane …, Sıra … numarasında kayıtlı bulunan M. ve N. kızı, Erzincan … doğumlu, … TC. numaralı, müşterek çocukları … ergin kılınmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim. …/…/…

  Davacılar vekili
  Adı ve Soyadı
  İmza
  Ek: Vekâletname.

+ Yorum Gönder


kazai rüşt dilekçe örneği