+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Hac ve kurban ile ilgili hadisi şerif acil!! Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hac ve kurban ile ilgili hadisi şerif acil!!
  hac ve kurban ile ilgili hadisi şerif söylermisiniz acil kıs ve öz olarak din kültürü ve perf. ödevimde!! 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Hac ve kurbanhakkında hadisler


  Kurban ile ilgili hadis-i şerifler (Sunen-i Tirmizi)
  20: kurban bölümleri

  kurban kesmenin değer ve kıymeti

  1493- Âişe (ranha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir O kurban kıyamet günü boynuzları kılları ve tırnaklarıyla gelecektir Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun” (İbn Mâce, Edaha: 3)

  Tirmizî: Bu konuda Imrân b Husayn ve Zeyd b Erkâm’dan da hadis rivâyet edilmiştir
  Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir Hişâm b Urve’nin rivâyetinden olduğunu sadece bu şekliyle bilmekteyiz Ebû’l Müsennâ’nın ismi Süleyman b Yezîd’tir İbn ebî Füdeyk ondan hadis rivâyet etmiştir
  Tirmizî: Rasûlullah (sav)’den; Kurbanlar hakkında: “Kurban kesen kimse için kurbanın her bir kılı karşılığında sevap verilir” buyurduğu rivâyet edilmiştir “Boynuzları karşılığında” da buyurduğu rivâyet edilmiştir

  Rasûlullah (sav), iki koç kurban etmişti

  1494- Enes b Mâlik (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (sav) boynuzlu alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek kurban etti Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu” (Buhârî, Edâhî: 7; Müslim, Edâhî: 3)
  Tirmizî: Bu konuda Ali, Âişe, Ebû Hüreyre, Ebû Eyyûb, Câbir, Ebû’d Derdâ, Ebû Rafî’, İbn Ömer, Ebû Bekre’den aynı şekilde hadis rivâyet edilmiştir
  Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir

  ölen kimse adına da kurban kesilebilir mİ?

  1495- Ali (ra)’den rivâyete göre, kendisi bizzat iki kurban keserdi; biri Rasûlullah (sav) adına diğeri de kendi adına olmak üzere… Kendisine bunun sebebi sorulunca şöyle dedi: Böyle yapmamı bana Rasûlullah (sav) emretti ve bu şekilde yapmayı hiç terk etmeyeceğim (Ebû Dâvûd, Dehâyâ: 1)
  Tirmizî: Bu hadis garibtir Bu hadisi sadece Şerîk’in rivâyetiyle bilmekteyiz Bazı ilim adamları ölen kimse için kurban kesilebileceğine izin veriyorlar Bazıları ise bunu kabul etmiyorlar Abdullah b Mübarek diyor ki: Bana göre kurban kesmek yarine onun bedelini sadaka olarak dağıtması daha hoştur Kurban keserse bile etinden asla yemesin tamamını sadaka olarak versin
  Ali b el Medinî ve Muhammed diyor ki: Şerik’den başkalarıda bu hadisi rivâyet etmişlerdir
  Ebûl Hasna’nın ismi nedir diye sordum bilemedi, Müslim ise isminin Hasen olduğunu söyledi

  kurbanın müstehab (hoş olanı) hangisidir?

  1496- Ebû Saîd el Hudrî (ra)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (sav), ağzı siyah, gözlerinin etrafı siyah ayakları siyah damızlık iki koçu kurban etmişti” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 3; İbn Mâce, Edahî: 4)
  Tirmizî: Bu hadis hasen sahih garibtir Bu hadisi sadece Hafs b Gıyas’ın rivâyetiyle bilmekteyiz

  kurban edilmesi caiz olmayan hayvanlar

  1497- Berâ b Âzib (ra)’den merfu olarak rivâyet ettiği hadisinde şöyle diyor: “Topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan zayıf, ve cılız hayvanlar kurban edilmez” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Edahî: 8)
  Hennâd; İbn-ü ebî Zaide vasıtasıyla Şu’be’den, Süleyman b Abdurrahman’dan, Ubeyd b Feyrûz’dan, Berâ b Âzib’den bu hadisin mana olarak benzerini rivâyet etmiştir
  Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir Bu hadisi sadece Ubeyd b Feyrûz’un, Berâ’dan rivâyetiyle bilmekteyiz ilim adamlarının uygulaması da bu hadise göredir

  kurban alırken dikkat edilecek hususlar

  1498- Ali b ebî Tâlib (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (sav), bize kurbanlık hayvan alırken göz ve kulağına dikkat etmemizi, kulağı, burnu kesik, boynuzu kırılmış hayvanlardan kurban kesmemeyi bize emretti” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Dahaya: 8)

  Hasan b Ali, Ubeydullah b Musa vasıtasıyla İsrail’den, Ebû İshâk’tan, Şüreyh b Numân’dan, Ali’den bu hadisin bir benzerini rivâyet ederek şöyle ilave yapmıştır Mukabele: Kulağının ön tarafı kesik Müdabere: Kulağının arka tarafı kesik , Şerka: Kulağı uzunlamasına yarık, Harka: Kulağı yuvarlak biçimde delik hayvanlarda kurban edilemez
  Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir

  Tirmizî: Şureyh b Numân es Sâıdî, Küfelidir Ali’nin arkadaşlarındandır Şureyh b Hanî ise Küfeli olup babası Ali’nin arkadaşlarıyla görüşmesi vardır Şureyh b Hâris el Kindî ise Ebû Umeyye el Kâzî olup Ali’den rivâyeti vardır Bunların hepsi Ali’nin arkadaşlarından olup aynı dönemde yaşamışlardır Hadiste geçen “Neşteşrife” nin anlamı dikkatlice incelemek anlamındadır

 3. HaKHaN
  Özel Üye
  Hac ile İlgili Hadisler

  Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü, dedim, cihâdı amellerin en faziletlisi görüyoruz, biz de cihâd etmiyelim mi?" Şu cevabı verdi: "Ancak, cihâdın en efdal ve en güzeli hacc-ı mebrürdur. Sonra şehirde kalmaktır." Hz. Aişe der ki: "Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım." Buhârî, Hacc 4, Cezâu's-Sayd 26, Cihâd 1; Nesâî, Hacc 4, (5, 113).

  Sehl İbnu Sa'd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Telbiyede bulunan hiç bir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın, bu iştirak (sağ ve solunu göstererek) şu ve şu istikâmette arzın son hududuna kadar devam eder." Tirmizî, Hacc 14, (828).

+ Yorum Gönder


hac ve kurban ile ilgili hadisler