+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Hz.mehdi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hz.mehdi hakkında bilgi
  ALLAH icin mehdi varmi yokmu 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Hazreti Mehdi ilgili Kısaca Bilgi

  Ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş olan, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygamberimiz'den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. İsa ile buluşacak, Allah'ın izniyle yegane hak din olan İslam'ı yeryüzüne yerleşik kılacaktır.

 3. HaKHaN
  Özel Üye
  Peygamberimiz (sav) bir hadisinde yüzyıl başlarının önemine şöyle dikkat çekmiştir:

  Dünya kurulduğundan beri her yüz (yıl)ın başında önemli bir olay olmuştur. Bir yüzün başında da deccal çıkar ve İsa ibn-i Meryem (as) inerek onu yok eder. (İbn-i Ebi Hatem; Geleceğin Tarihi 3, s.153)

  Yukarıdaki hadiste görüldüğü gibi Hz. İsa (as)’ın yüzyıl başında çıkacağı haber verilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz (sav) bazı hadislerinde Hz. Mehdi (as)’ın geliş tarihi olarak da açıkça 1400 yılını vermiştir. Bu hadislerden biri şöyledir:

  İnsanlar 1400 senesinde Mehdi’nin yanında toplanacaklardır. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, sf. 108)

  Bir başka hadis-i şerifte ise Hz. Muhammed (sav) şöyle bildirmiştir:

  Hicretten 1400 sene sonraki akidlerden (1) iki veya üç akid say. O vakit Mehdi-i Emin çıkar… (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdiyy-il Meliki Li Küll-id Dünya Biemrillah-il Malik, Kelde bin Zeyd, 216)

  Kitabın önceki bölümlerinde görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz (sav) hadisleriyle ahir zaman alametleri hakkında bize pek çok bilgi vermiştir. Hz. İsa (as)’ın ve Hz. Mehdi (as)’ın gelişinden önce yaşanacak olayları çok detaylı olarak tarif etmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Buhari ve Müslim, Ömer ibnil Hattab ve Huzeyfe’den, İmam Ahmed ve Müslim Ebu Zeyd bin Amr bin Ahtab El Ensari’den şöyle rivayet etmişlerdir:

  “Resuli Ekrem (sav)… Bu hutbelerinde bütün olmuş ve bundan sonra olacak olan hadiseleri haber verdi, onları bize öğretti ve ezberletti.” (Buhari, Müslim)

  Hz. Huzeyfe bin el-Yeman (ra) da bu konuda şunları söylemiştir:

  “Allah’a kasem ederim Resuli Ekrem (sav) dünyanın sonuna kadar gelecek olan fitneleri ve o fitneleri çıkaran reisleri ta üç yüzden daha fazla kimseleri bize isimleriyle, babalarının isimleriyle ve kabilelerinin isimleriyle haber verdi.”

  (Ebu Davud)

  Peygamberimiz (sav)’den bize ulaşan bu haberlerin her birinin birbiri ardısıra gerçekleşmiş ve halen de gerçekleşmeye devam ediyor olması, içinde bulunduğumuz dönemin ahir zaman olduğu konusuna kesinlik getirmektedir. Nitekim Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi olarak hadislerinde açıkça 1400 tarihini vermesi de bu alametleri bir kez daha teyid etmektedir. O halde Hz. İsa (as)’ın yeryüzüne ikinci kez dönüşü de Allah’ın izniyle çok yakındır.
+ Yorum Gönder