+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Fatih döneminde ege denizindeki hangi adalar hangi devletten alınmıştır ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fatih döneminde ege denizindeki hangi adalar hangi devletten alınmıştır ?
  fatih döneminde ege denizindeki hangi adalar hangi devletlerden alınmıştır lütfen yardım edinn 2. Mine
  Devamlı Üye

  FATİH DÖNEMİNDE YAPILAN FETİHLERİN YORUMU

  Fatih Sultan Mehmet fetihlerini rastgele değil, belirli amaçlar doğrultusunda yapmıştır. Bu amaçları
  şöyle sıralayabiliriz:
  1)- Karadeniz Ticaretine Egemen Olmak,
  2)- Anadolu Türk Birliğini sağlamak,
  3)- Anadolu'da Faaliyet Gösteren Devletleri Etkisiz Kılmak,
  4)- Ege ve Akdeniz Ticaretine Egemen Olmak,
  5)- Bizans'ın Yeniden Dirilmesini Önlemek,
  6)- Katolik Roma'yı Ele Geçirmek.

  1)-KARADENİZ TİCARETİNE SAHİP OLMAK İÇİN YAPILAN FETİHLER:

  Bosna-Hersek, Eflak-Boğdan, Cenevizlilerden Amasra'nın alınması, Trabzon Rum İmparatorluğu'nun fethi
  ve Kırım Hanlığının Osmanlılara bağlanması bu amaçla yapılan fetihlerdir.(Bu yerlerin hepsi Karadeniz
  kıyısındadır. Böylece Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.)

  KIRIM HANLIĞININ OSMANLILARA BAĞLANMASI:

  Hatırlanacağı gibi Altınorda Devletinin parçalanmasıyla kurulan Türk Hanlıklarından biri de
  Kırım Hanlığıdır. Fatih döneminde Kırım Hanının ölümü üzerine oğulları arasında taht kavgaları
  başlamış, Kırım Halkı Fatih'ten yardım istemiştir. Fatih Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı
  Donanmasını Kırım'a göndererek bu hanlığı Osmanlılar'a bağlamıştır. Böylelikle:
  1- Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
  2- Kırım Ordusu Osmanlıların Avrupa'ya yaptığı seferlerde YARDIMCI KUVVET olarak büyük yararlar
  sağlamıştır.
  3- Osmanlı Devleti Kırım Hanlığı sayesinde Orta Asya Türkleriyle temas sağlamıştır.

  2)- ANADOLU TÜRK BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN NELER YAPMIŞTIR?

  Candaroğullarından Sinop'u alarak bu beyliğe son vermiştir. Ayrıca Karamanoğullarından Konya ve
  Karaman'ı alarak büyük ölçüde Anadolu Türk birliğini gerçekleştirmiştir.

  3)- ANADOLU'DA FAALİYET GÖSTEREN DEVLETLERİ ETKİSİZ KILMAK İÇİN NELER YAPMIŞTIR?

  IV. Haçlı Seferi sırasında 1204 yılında kurulan Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırdı. Doğu
  Anadolu'da hakimiyet kurmak isteyen AKKOYUNLU devletini 1473'te Otlukbeli Savaşında yendi.

  4)- EGE VE AKDENİZ TİCARETİNE EGEMEN OLMAK İÇİN NERELERİ ALDI?

  Venedikliler'in elinde bulunan Ege adalarını (İmroz, Taşoz, Limni,Bozcaada,Semadirek,Midilli,Eğriboz)
  aldı. Rodos adası kuşatıldı,ancak alınamadı.Akdeniz'deki Kefolonya,Zanta ve Ayamavra adalarını aldı.
  Böylece Karadeniz'de faaliyet gösteren Cenevizlilerden sonra, Akdenizde faaliyet gösteren Venedik
  ticaretine de büyük darbe vurdu.

  OSMANLI-VENEDİK DENİZ SAVAŞLARI

  Sebepleri: Osmanlıların; İstanbul'u fethetmeleri, Karadeniz ve Ege ticaretini denetimleri altına
  almalarının Venedik ticaretine darbe vurması.
  Sonuç : Venedik donanmasının Osmanlı donanmasından güçlü olmasından dolayı Venedikliler'e
  karşi bir üstünlük sağlanamamıştır.
  Fatih olası bir Haçlı ittifakını engellemek amacıyla 1479'da Venedikliler'e ticari
  ayrıcalıklar vermiştir.

  NOT: Osmanlı Devletinden ilk ELÇİ bulundurma hakkını ve ilk ticari ayrıcalıkları elde eden devlet Venedik'dir.

 3. HaKHaN
  Özel Üye
  Fatih döneminde Ege Denizinde fethedilen adalar hangileridir.?

  İmroz,Taşoz,Bozcaada,Limni,Midilli,Eğriboz,Gökçead a,Sisam,Semadirek adaları alınmıştır.
+ Yorum Gönder


hangi ada devleti değildir,  amasra hangi devletten alınmıştır,  Fatih sultan mehmet döneminde ege denizinde fethedilen adalar,  fatih sultan mehmetin ege denizinde aldığı yerler,  fatih sultan mehmet döneminde alınan ege adaları,  fatih sultan mehmet hangi ege adalarını aldı