+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Açıköğretim genel kültür nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Açıköğretim genel kültür nedir
  açıköğretim genel kültür nedir 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Açık Öğretim Genel Kültür Bölümü

  Genel Kültür Alanı


  NOT :

  1- (*) Muaf olunamayacak, (**) ise alana kaynaklık eden dersleri ifade eder.

  2- Öğrenciler alan derslerinin tamamından sınava girmek zorundadır.

  3- Orta öğretim okulu mezunu olup alan veya okul değiştirmek için müracaat edenlerde dönem şartı aranmaz. Bu öğrenciler birbirini takip eden dersleri birlikte alabilirler.

  4- Döneminden önce ders alınamaz. Ancak başarısız olunan dersler dönem dersleri ile birlikte alabilir.

  5- Alan veya okul değiştiren öğrenciler okumadıkları ortak ve alan dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı (1) den fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar.

  6- Öğrenci 1( Bir ) dönemde en fazla 30 ( Otuz ) kredilik ders alabilir.

  7- Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.

  NOT:2005-2006 Eğitim Öğretim yılından itibaren 4 yıllık sisteme kademeli geçiş devam etmektedir.Bu sebeple 3 yıllık sistemin dersleri de kademeli olarak değişmektedir.Örneğin 2005-2006 Eğitim Öğretim yılından itibaren FEN BİLİMLERİ -1 dersi kalkarak yerine Fizik-1, Kimya-1, Biyoloji-1 dersleri gelmiştir

 3. HaKHaN
  Özel Üye
  Açık Öğretim Lisesi Genel Kültür Alanı Mezuniyet Şartları Değişmiştir!

  Açık Öğretim Lisesi Genel Kültür alanında okuyan öğrencilerin mezuniyet şartları değişmiştir. Daha önce, öğrenimlerine Genel Kültür alanında devam eden öğrencilerin, ortak derslerden en az 80 kredi tamamlama zorunluluğu var iken bu zorunluluk kaldırılmıştır.

  NOT: Öğrenimlerini diğer alanlarda (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve Türkçe Matematik) devam eden öğrencilerin mezuniyet şartlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
  (Aşağıdaki şartlar öğrenimlerine Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve Türkçe Matematik alanında devam eden öğrenciler için geçerlidir.)
  Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
  Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
  Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
  Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),
  Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,

  Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması,
  Not: Öğrenimlerine "Alansız" olarak devam eden öğrencilerimiz henüz mezuniyet aşamasına gelmemişlerdir.

+ Yorum Gönder