+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Sınıf ve salon oyunları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sınıf ve salon oyunları
  sınıf ve salon oyunlarından 50 tane gerekli 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Sınıf ve salon oyunları hakkında bilgi

  Salonda, sınıfta vb. kapalı yerlerde oynanan oyunlara "salon sınıf oyunları" denir. Bunları iki başlık altında inceleriz.
  A- Serbest oyun etkinlikler saatinde oynanan salon-sınıf oyunları
  Bu oyunlar, çocukların kendi koydukları kurallara göre ve ellerindeki malzemeyi kullanarak oynadıkları, çeşitli meslekleri ve olayları canlandırdıkları oyunlardır.
  Düş gücü oyunlarının çoğu bu kategoriye girer, bloklar eğitsel oyuncaklarla oynanan oyunlar bu grup oyunlardandır.
  Örnek: Bir tabağa mevsim meyveleri konur (çiğ yenebilecek meyve, sebze, yemiş gibi) çocuğun gözleri bağlanır. Çocuktan dokunarak, koklayarak yada tadarak yiyeceklerin birini yada birkaçını tanıyıp adını söylemesi istenir. Böylece çocuğun dokunma, tatma duygusu ve dili gelişir.
  B- Oyun saatinde oynanan salon sınıf oyunları
  Oyun saatinde oynanan, kurallı oyunlardır. İster açık havada, ister kapalı alanlarda oynansın oyun saatinde oynanan oyunlar (kurallı oyunlar) : ısındırıcı, devinimli ve dinlendirici olmak üzere üçe ayrılır.
  1- Isındırıcı Oyunlar:
  Çocukları devinimli ve düzenlemeli oyunlara hazırlamak amacıyla uygulanan oyunlara "ısındırıcı oyunlar" denir. Parmak oyunları, kolay beden hareketleri, hayvan-insan ve taşıt öykünmeleri bu tür, oyunlara örnektir.
  - uzun insanlar kısa insanlar (el ile uzun-kısa gösterilir.)
  - mutlu-mutsuz insanlar (yüz nitelikleri ile ifade edilir.)
  - hızlı gidenler, yavaş gidenler (parmaklarla gösterilir.)
  - büyü büyü
  kollarını yukarı kaldır
  daha çok kaldır
  ayak parmaklarının ucuna bas
  daha çok yüksel daha çok yüksel
  büyü büyü, kocaman ol
  küçül küçül
  kollarını indir
  çömelerek büzül
  daha çok büzül, daha çok büzül
  küçül küçül, minicik ol
  2- Devinimli Oyunlar
  Belirli kurallara göre oynanan, oyun saatinde uygulanan ve devinim (hareket) özelliği ağır basan oyunlara "devinimli oyunlar" denir. Şarkılı oyunlar, halka oyunları, araçlı-araçsız oyunlar ve kolay beden eğitimli etkinliklerinin çoğu, devinimli oyunlar grubuna girer.
  Örnek: Saklambaç, kurt-kuzu oyunu, yağ satarım bal satarım oyunu vb oyunlar
  - Kurt-Kuzu Oyunu: Öğrenciler arasında bir kurt ve bir kuzu seçilir. Diğer çocuklar kuzu içeride, kurt dışarıda kalacak şekilde bir daire oluştururlar ve kurtun içeriye girmesini engellemek için kurt yaklaştığında yanyana sıkışarak engel teşkil etmeye çalışırlar. Kurt kuzuyu yakalarsa kuzu kurta dönüşür, eski kurt halkada diğer arkadaşlarına katılır, yeni kuzu ise halkadan seçilir.
  3- Dinlendirici Oyunlar
  Devinimli hareketlerden sonra çocukları dinlendirmek amacıyla oynatılan oyunlar "dinlendirici oyunlar" denir. Parmak oyunları, şarkılı oyunlar, halkada ve dramatize oyunların oturarak oynananları ve az hareketli olanları bu oyun grubuna girer. Yüzük oyunu bu tür oyunlardandır.
  Örnek: Evim (parmak oyunu)
  Bu benim evim (sağ ve sol elin parmakları birleştirilir.)
  Kapısı kırmızı (baş parmaklar kaldırılır, biri diğerinden uzaklaştırılır)
  Bu da kapıdaki zili (bir elin başparmağı, diğer elin başparmağına dokundurulur)
  Zırr Zırr Zırr diye ses çıkarır.
  Evden gelen misafirleri duyarız.
  Duvarda büyük bir saatimiz var (Baş sallanır)
  Tik Tak, Tik Tok ses çıkarır (Baş sağa sola sallanır)
  Bazen zirr diye ses çıkarır.
  Bizi uykudan uyandırır (uyanma hareketleri yapılır)
  Birde köpeğim var (eller yerde gezdirilir.)
  Hav hav hav diye bağırır.
  Hemen süt veririm
  Lıkır lıkır hemen içer (elle süt kabı yapılır, süt içme öykünmesi yapılır)
  Bazende çeşmeyi açar.
  Şır şır diye su akar.
  Elimi yüzümü yıkarım (el, yüz yıkama hareketi yapılır)
  Evimizde caddeye çok yakındır.
  Bip bip bip işte arabalar geçiyor (eller direksiyon gibi yapılır)
  Annem beni çağırıyor,haydi
  Hoşçakalın çocuklar (eller sallanır)
  YARARLANILAN KAYNAKLAR
  Gürün, Dikmen "Salon Oyunları" Kitapçılık Ticaret
  Kantarcıoğlu, Selçuk (1987) "Anaokullarında Metod ve Öğrenim II" Milli Eğitim Basımevi
  Oğuzkan, Şükran (1983). "Okul Öncesi Eğitimi" Milli Eğitim Basımevi
  Poyraz, Yrd.Doç.Dr. Hatice "Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak" Aynı Yayıncılık.

+ Yorum Gönder


salon sınıf oyunları,  okul öncesi salon sınıf oyunları,  sınıf salon oyunları,  okul öncesi sınıf salon oyunları,  salon sınıf oyunları örnekleri,  salon sınıf oyunlarına örnekler