+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Kemikle ilgili Gerçek Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kemikle ilgili Gerçek Bilgiler
  lütfen kemikle ilgili daha çok şey istiyorum 2. Mine
  Devamlı Üye

  KEMİK NEDİR, NASIL OLUŞUR

  Kemik, vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır. Kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir. Sert olmalarına rağmen kıkırdak dokusundan farkları damar içermeleridir. Bu doku yapısında çeşitli tipte hücreler (osteosit, osteoblast, osteoklast) ve hücrelerarası madde (matrix) bulunmaktadır. Kemiğin enine kesiti incelendiğinde dış ve iç yüzeyleri bir zarla örtülüdür. Bunlardan dıştakine; periosteum, iç yüzeydekine; endosteum denir. Bu zarlar düzensiz sıkı bağ dokusundan yapılmışlardır. Periosteumun hemen altında dış halkasal sistem yer alır. Endosteumun hemen üstünde ise iç halkasal sistem bulunur.

  Kemik yaşayan ve gelişen bir yapıdır. Yapısı, kollajen adı verilen ve yumuşak bir çatı sağlayan bir protein ile bu çatıya güç veren ve sağlamlaştıran bir mineral olan kalsiyum fosfattan oluşmaktadır. Bu kombinasyon kemiği güçlendirirken üzerine uygulanan kuvvetlere karşı da esnek hale getirir. Vücudun kalsiyumunun %99'undan fazlası kemiklerde ve dişlerde yer almaktadır. %1'i de kanda bulunur. Yaşam boyunca eski kemikler yıkıma uğrar (rezorpsiyon) ve iskelete yeni kemik eklenir (formasyon).Çocukluk ve ergenlik çağlarında yeni kemik oluşumu kemik rezorpsiyonundan daha hızlıdır. Bunun sonucunda kemikler daha büyür, ağırlaşır ve yoğunluğu artar. 30 yaş civarında pik kemik kütlesine (maksimum kemik yoğunluğu ve gücü) ulaşılana kadar, kemik yapımı, kemik yıkımından daha hızlıdır. 30 yaşından sonra yavaş yavaş kemik yıkımı kemik oluşumunu geçer.
  Kemikler canlı kemik hücrelerinden ve cansız ara maddeden oluşur.Kemik hücrelerine "osteosit"denir.Osteositler çok sayıda sitoplazmik uzantıya sahiptir.Kemik doku ara maddesine "osein"denir.Osein,protein(hücreler tarafından salgılanır)ve inorganik tuzlardan(kalsiyum fosfat,kalsiyum karbonat,kalsiyum florür gibi) oluşur.

  Kemik dokuda hücrelerin irtibatını sağlayan havers ve volkman kanalları vardır.
  Kemikler bebeklerde kıkırdak halindedir.Bu özellik bebekte esnekliği ve direnci arttırır.Kıkırdak bir müddet sonra kemikleşir.Kemiklerimiz kıkırdak ve bağ dokudan gelişir.Örneğin bebeklerin kafatasındaki yumuşak kısım olan bıngıldak bağ dokudan oluşur.Daha sonra bağ doku kemikleşip sertleşir.Vücudumuzdaki kol ve bacaklarımız gibi kemiklerimiz ise kıkırdağın kemikleşmesiyle olur.Kemik doku yapı bakımından iki kısma ayrılır.Bunlar;sert kemik(sıkı kemik)ve süngerimsi kemiktir.

  SERT KEMİK

  Sert bir yapıya sahiptir.Kemik doku içinde boşluklar yoktur(gözeneksizdir).Sert kemikteki havers kanalları kan damarı ve sinirlerin girmesini sağlar.Sert kemiğin ortasında sarı ilik bulunur.

  SÜNGERİMSİ KEMİK

  Gözenekli bir yapıdadır.İçinde düzensiz boşluklar vardır.Bu boşlukların içini kırmızı kemik iliği doldurur.Süngerimsi kemik yumuşak bir yapıya sahiptir.Kemiklerimiz sürekli kendilerini yenilerler.Yani kemik doku bir taraftan yapılır bir taraftan da yıkılır.Genç evrede yapım yıkımdan fazla,orta yaşta yapım ve yıkım eşit,ileri yaşlarda ise yıkım yapımdan fazladır.Bundan dolayı yaşlı insanların kemikleri kolay kırılır.Ayrıca yaşlanınca boyda da bir kısalma olur.

  Kemiklerin dışında "periost"denilen kemik zarı bulunur.Kemik zarı,kemiğin enine kalınlaşmasını,kırılan kemiğin onarımını ve kemiğin beslenmesini sağlar.İskeletimizi oluşturan kemikler şekillerine göre;uzun kemik,kısa kemik ve yassı kemik olmak üzere üç çeşittir.

 3. Mine
  Devamlı Üye
  Kemik Nedir - Kemiğin Yapısı

  Kemik, vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır. Kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir. Sert olmalarına rağmen kıkırdak dokusundan farkları damar içermeleridir. Bu doku yapısında çeşitli tipte hücreler (osteosit, osteoblast, osteoklast) ve hücrelerarası madde (matrix) bulunmaktadır. Kemiğin enine kesiti incelendiğinde dış ve iç yüzeyleri bir zarla örtülüdür. Bunlardan dıştakine; periosteum, iç yüzeydekine; endosteumdüzensiz sıkı bağ dokusundan yapılmışlardır. Periosteumun hemen altında dış halkasal sistem yer alır. Endosteumun hemen üstünde ise iç halkasal sistem bulunur.

  Havers sistemleri ise (osteon) iç ve dış halkasal sistemlerin arasını doldurur. Volkmann kanalları ise komşu Havers kanallarını birleştirir.

  Yetişkin bir insan iskeleti 207 kemikten oluşmaktadır.Fakat yeni doğan bir bebeğin ise 300'e yakın kemik bulunmaktadır.Bu farklılığın sebebi ise insanın yetişkin haline geldiğinde kemiklerin birleşmesiyle yeni kemikler ortaya çıkmasıdır.
  İnsan iskeletindeki kemikler:

  Aksiyel iskelet kemikleri
  Apendiküler iskelet kemikleri
  Kemik beş bölümden oluşur

  Kemik zarı kemiğin enine büyümesini sağlar

  Sert kemik (beyaz kemik): Kemiğin orta kısmında yer alır. İçinde sarı kemik iliği bulunur.
  Süngerimsi kemik: Gözenekli bir yapısı vardır. Süngerimsi kemikte kırmızı kemik iliği bulunur.
  Kırmızı kemik iliği: Süngerimsi kemikte bulunur. Görevi alyuvarları üretmektir.
  Sarı kemik iliği: Yağ depolar

+ Yorum Gönder