+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Buzun kütle ve hacmi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Buzun kütle ve hacmi
  Devamlı soğuk olan bölgelerde karın üst üste yığılması, kardan bir dağ ve sonra da bir buz katmanı teşekkül ettirir. Bu katman zamanla kıyıya doğru kayar ve denizde parçalanır. Böylece muazzam buz dağları meydana gelir. Uzunlukları birkaç kilometreyi ve kalınlıkları 300 metreyi bulur. Deniz üstünde sallanmadan dururlar. Birer ikişer tane olmayıp çokturlar. Her yıl güney kutbu Antarktika, her boydan binlerce buz dağı teşkiline sebeb olur. Kuzey kutbundaki Grönland Adasının iki milyon km2ye yaklaşan yüzeyi tamamen buz tabakası ile kaplıdır. Her sene buradan da 10-15 bin kadar buz dağı kopar. Buz dağları zamanla meydana gelen çatlak veya dalgaların aşındırması ile yerlerinden büyük bir gürültü ile ayrılırlar. Ayrılır ayrılmaz deniz içinde harekete geçerler. Özgül ağırlığı 0.9 gr/cm3 olan aysbergin deniz üstünde görünen kısmının sekiz veya on katı su içindedir. Başıboş büyük denizlerde dolaşan bu buz dağlarının ağırlığı milyonlarca tonu bulur.

  Grönland'dan kopup gelen buz dağları ilkbaharda ve yazın ilk aylarında Kuzey Atlas Okyanusunda sefer yapan gemiler için büyük tehlike teşkil ederler. Bunların yanında Kanada'nın kuzeydoğu kesiminden gelen buzdağları Labrador Akıntısı ile Yeniel kıyılarından güneye doğru sürüklenir. Buralardan Golffstream Akıntısına kapılarak Ekvator'a doğru yol alırlar. Bazıları tamamen erimeden önce 27°'lik arz derecesine kadar ulaşırlar. Antarktika buzullarından kopanlar ise kuzeye doğru yol alırlar. Bunlar Hint ve Büyük Okyanusta çalışan gemiler için pek tehlike teşkil etmezler. En fazla kuzeye gidebilen Aysberg, Avustralya'nın 100 mil kuzeyine kadar yaklaşabilmiştir. 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri


  Katı maddelerin biçimi belirlidir.Öğrneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,sil gi….vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez.

  Sıvı ve gaz halindeki maddeler, içinde bulunduğu kabın şeklini alır.

  Un,kum,toz şeker, vb. ince taneli akabilen katı maddeler de bulunduğu kabın şeklini alırlar.

  Katı ve sıvı maddelerin hacimleri belirlidir. Bunların hacimleri bulundukları kaba göre değişmezler. Gaz halindeki maddeler kabı tümüyle doldururlar.

  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri


  Maddenin bazı özelliklerini ölçmek olanaklıdır.

  Kütle,haci ve sıcaklık gibi maddeler ölçülebilir.

  Kütle

  Her madde tanecikli yapıdadır.Maddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler.

  Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluşturur.Bu sayı madde miktarını verir.

  Buna göre kütle;madde miktarı demektir.

  Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

  Bir maddenin kütlesini kilogram (kg) ile belirleriz.

  1 kilogramın binde birine gram denir. Gram kısaca g ile gösterilir.Buna göre; 1000 gram=1 kg.

  Havanın da kütlesi vardır.Örneğin içi hava ile dolu olan topun kütlesini ölçebiliriz.

  Hacim

  Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplar.

  Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere Hacim denir.

  Bir sıvının ağırlığını ölçerken,ilk önce içine katılan kabın ağırlığı hesaplanır.Buna DARA denir.

  Buna göre her maddenin bir hacmi vardır.

+ Yorum Gönder