+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Ulusal birlik türk ulusal birliğinin sağlanmasının aşamaları nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ulusal birlik türk ulusal birliğinin sağlanmasının aşamaları nelerdir?
  türk ulusal birliğinin sağlanmasının aşamaları nelerdir? ve kurtuluş savaşından bu yana oluşan ulusal birlik nedir? ,atatürk bu konuda neler yapmıştır? 2. Mine
  Devamlı Üye

  Ulusal birlik türk ulusal birliği hakkında bilgi


  Milli Birlik, milletin bütün olması, bu bütünlük içinde ayırıcı ve bölücü unsurlara asla yer verilmemesi demektir. Türk milletinin en değerli varlığı budur. Türk milletinin yaşaması, yücelmesi, gelişmesi, kalkınması söz konusu ettiğimiz bu milli birliğe bağlıdır. Milli birliği sağladığımız ölçüde Türk milleti sonsuza kadar devam edecektir. Milli birliğin sağlanmasında milletin ortak kültüre sahip olması, ortak ahlaka sahip olması, ortak duyguya sahip olması; bunları sezgisi ve akıl gücüyle hareket edilmesi önemlidir.

  Atatürk ve Milli Birlik Mustafa Kemal Atatürk, milli birliğe çok önem verirdi, istiklal Mücadelesini, Bağımsızlık Savaşı’nı milli birliğe dayandırdı. Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararını milli birliği esas tutmak suretiyle tahakkuk ettirdi ve başardı. Atatürk milli birliği, milli karakterin temel unsurlardan birisi sayıyordu. En ünlü nutuklarından birisi olan Cumhuriyetin 10. yıldönümü dolayısiyle söylemiş olduğu nutukta: "Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir" derken bu inancını dile getiriyordu.

  Atatürk milli birliğin sağlanmasında da milli eğitime çok önem vermiştir. Milli eğitime önem verdiğini gösteren bir çok vecizesi vardır. Bu vecizelerden bir tanesi şudur: "Yetişecek ve yetişmekte olan gençlerimize ve çocuklarımıza herşeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, Türk benliğine, Türklük şuuruna düşman olanlarla mücadeleyi öğreteceğiz. Bu mücadalenin şuuruna sahip olan milletlerdir ki milli birliği sağlarlar ve devam ettirirler".

+ Yorum Gönder


ulusal birlik nedir,  ulusal birlik ne demektir,  ulusal birlik ne demek