+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Su kirliliği en çok nereyi etkiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Su kirliliği en çok nereyi etkiler
  Su kirliliği en çok nereyi etkiler acil söyleyin hemen lütfen n'olur 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Su Kirliliği Nedir? - Su Kirliliği Hakkında

  Sudaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişmeler suda yaşayan canlıları etkiler ve suyun kirlenmesine neden olur.Erozyonla kopan parçalar, zehirli kaynaklar gibi doğal etkenler olsa da suların kirlenmesinde en önemli etken insandır.Fabrikalar, yeraltındaki bazı mineraller ve yağlı maddeler "noktasal kaynak" olarak adlandırılır. Çünkü bunlar zehirli atıkları musluk, kuyu gibi belirli bölgelerden dışarı çıkarırlar.Bu kirlilik kaynakları görülebilir olduğu için kolaylıkla izlenebilir ve kontrol edilebilir. Buna karşılık noktasal olmayan kaynaklar ise zehiri akıttıkları özel bir yapıya sahip değildir.Noktasal olmayan kaynaklar çiftlik alanları, bahçeler, çimenlik alanlar, siteler, yollar ve caddelerdir.Noktasal kaynakların yıl içindeki seyri tahmin edilebilir.Ancak noktasal olmayan kaynaklar genellikle tahmin edilemez.Şiddetli bir yağmurdan sonra sulardaki yağ, lastik ve gaz konsantrasyonu artar.Baharda eriyen kar suları da göllere ve akıntılara atmosferik asit zehri taşır.Böyle bir olayın da kontrolü ve izlenmesi çok zordur.

  Fakir ülkeler sıhhi şeyler üzerine daha az harcama yaparlar. İspanya nüfusunun sadece %18'ine altyapı hizmeti sunamaz. Bu oran İrlanda'da %11, Yunanistan'da ise %1'den daha azdır. Kanalizasyon atıklarının büyük bir kısmı, evlerden gelen atıklar ve sanayi atıkları okyanuslara boşaltılır. Bu atıkların denetim eksikliği kıyıdan uzaktaki suların kalitesine de yansır. Polonya'da yüzey suyunun %95'i içmeye uygun değildir. Vistula Nehri -ülkenin endüstri bölgesine doğru akar- 1978'de o kadar kirlendi ki sadece 432 km.si kullanılabilir durumdaydı. Bu nehirde yaşamın bittiği açıklandı. 1980'de Polonya hükümeti atıkların yok edilmesi ve nehrin temizlenmesi için bir program hazırladı. Sovyetler Birliği'nde de, Aşağı Volga Nehri'ne her yıl boşaltılan 300 milyon ton katı atık ve 20 trilyon litre sıvı atık nedeniyle nehrin felaketin eşiğinde olduğu açıklandı. Bununla birlikte atıkların denetimi ile ilgili olumlu hikayeler de var. Bunların en önemlilerinden biri de Londra'daki Thames Nehri'dir. Sanayi Devrimi'nin başlangıcından beri Thames, evlerden ve sanayiden gelen toksik atıklar nedeniyle açık bir lağıma dönüştü. 1950'lerde İngiltere, Thames Nehri'ni temizlemeye başladı. Halk fonundan 250 milyon dolar ve endüstriden kazanılan milyonlar kirliliği engellemek için harcandı. 1980'lerde temizliğin belirtileri görülmeye başlandı. Zehre duyarlılığı en yüksek olan som balığı da dahil olmak üzere 95 çeşit balık nehre geri döndü. Güney Amerika, Afrika ve Asya'daki ülkelerin su kalitesi Avrupa'nın fakir ülkelerinden bile daha kötüdür. Atıkların iyileştirilmesi de çok yetersizdir. Hızlı şehirleşme, ağır sanayiinin zehirlenme ile ilgili yasaların daha sert olan yerlerden daha ılımlı olan bu ülkelere taşınması, düşük teknolojik imkanlar ve paranın az olması gibi etkenler durumu daha da kötüleştiriyor. Hindistan'daki yüzey sularının %23'ü insan sağlığı için tehlikelidir.Yeni Delhi'deki Yamuna Nehri 100ml'de 7500 bakteri içermektedir.Bakteri sayısı nehrin şehirden ayrıldığı yerde 24 milyon hücreye yükselir.Aynı zamanda nehir şehirden her gün 20 milyon litre endüstri atığını da alır.Dolayısıyla buradaki insanların yaşam sürelerinin kısa olması da hiç şaşırtıcı değil.3119 Hindistan kasaba ve şehrinden sadece 217'si alt yapı hizmetlerine sahiptir. Malezya'da 42-50 arasında nehrin ekolojik tehlikede olduğu açıklandı.Palmiye yağının artıkları, lastik üretimi, tropikal ormanlardaki erozyonlar nedeniyle kopan ağaçlar nehirdeki yaşama zarar veriyor.Filipinler'deki Pasig Nehri'ndeki kirliliğin %60-70'ini evlerden gelen atıklar oluşturuyor.Binlerce insan bu nehri banyo ve çamaşır yıkamanın yanı sıra içme suyu olarak kullanıyor.Çin atıklarının sadece %2'sini iyileştirebiliyor.Çin'deki 78 nehirden 54 tanesinin ciddi olarak tehlikede olduğu açıklandı.Ayrıca Çin'deki 44 büyük şehirden 41'i kirli su kullanıyor. Yer altı Suları Yer altı Suları Amerika'daki insanların yarısı içme suyu olarak yer altı sularını kullanır.Bu hayati kaynaklar bir çok bölgede zehirlenmenin tehdidi altındadır.Bazı bölgelerde endüstri atıkları, evsel ve tarımsal atıklar bu suları kullanılamaz hale getirir.Onlarca yıl boyunca kirliliğin yer altı sularına geçmediği farz edildi.Çünkü toprağın kimyasal atıkları tuttuğu ve suya geçirmediği düşünülüyordu. Teknoloji Ofisi her gün septik tanklardan, lağım çukurlarından, tarım alanlarından 4,5 trilyon litre kirli suyun yeraltına boşaltıldığını tahmin ediyor.EPA yer altı sularına giden sızıntıları önlemek için çift duvarlı ya da beton kemerler içine yerleştirilmiş yeni depolara ihtiyaç duyuyor.Amerika'da her yıl 38 milyar ton kimyasal atık yakma ya da başka iyileştirme yollarına alternatif olarak derin kuyulara pompalanıyor.Bu da yer altı sularını tehdit ediyor.EPA tehlikeli atıkların %58'inin kuyulara pompalandığını düşünüyor.Bu iş için ne izin isteniyor ne de bu konuda bir sınır var. Buna karşılık bu kuyuların yer altı sularıyla bir bağlantısı olup olmadığı tam olarak bilinmiyor.Şu anda 300 kadar kuyu kullanımda ve bu zamana kadar milyarlarca ton atık buralara boşaltıldı. Bir çok kuyu atıkların yer altı sularına karışmasını engellemek için bir kaplamaya sahip değil.Bu kuyular kullanılmadığı zaman büyük bir kısmı uygun olarak kapatılmıyor ve insanlar da bu kuyuların nerelerde olduğunu unutuyor.Yağ kuyularının ve belediyeye ait su kuyularının kaplamaları yapılmış fakat bunlarında büyük bir kısmı ya çürümüş ya da kırılmış. Geri dönüşüm alanlarında süzülen yüzey suları şehirden, tarlalardan ve endüstri alanlarından gelen kirli suyla karışarak yer altı kaynaklarını tehdit ediyor.Kirlilik seviyesi düşük ve arıtma kapasitesi yüksek olursa yer altı suları temiz kalır. Okyanus Kirliliği 1988 yazı süresince yüzücüler New Jersey'den Massachusset'e kadar okyanusta artan bir kirlilikle karşılaştılar.En güzel plajlarında tıbbi atıklar ve evlerden gelen atıklar buldular.Bir yazar buralarda yüzmekle kirli bir banyoda banyo yapmayı eş değer bulduğunu söylüyor.Kıyı bölgeleri büyük nehir ağızları ve büyük şehir kıyıları insanların sebep olduğu kirlilikten etkileniyor.Boğucu ve zehirli olan deniz yosunları sudaki oksijeni azaltıyor ve çok sayıda balığın ve diğer canlıların ölümüne neden oluyor.Yüksek düzeyde toksik atıklar ve ağır ****ller sudaki üretici organizmaların ölümüne neden oluyor. Bu kirliliğin en büyük sebeplerinden biri de tarımsal atıklar ve şehirden gelen atıklardır.Tarlalardan gelen atıklar yağ, ****l, tuz, lastik gibi maddelerle birleşiyor ve bunlar da nehirler vasıtasıyla denizlere taşınıyor.Endüstri atıkları ve belediyeye ait atıklar da okyanus kirliliğine neden olur. Her yıl İngiltere 10 milyon ton Amerika 7 milyon ton ağır ****llerle karışmış (cıva, kadmiyum gibi) endüstri atıklarını okyanusa boşaltıyor.Bu atıklar okyanusun dibini kaplıyor ve böylece sudaki organizmalar ölüyor, besin zinciri bozuluyor.Balıkçılar da Atlantik kıyılarında midyelerin hızlı artışına dikkat çekiyor.

+ Yorum Gönder


su kirliliği en çok nereyi etkiler,  su kirliliği en çok nerelerde görülür