+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Prokaryotik organizmalarda yatay gen transferi neden önemlidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. asyasu
  Yeni Üye

  Prokaryotik organizmalarda yatay gen transferi neden önemlidir
  Prokaryotik organizmalarda yatay gen transferi neden önemlidir


  ARKADAŞLAR ÇOK ACİL KONU İLE İLGİLİ BİLGİSİ OLAN VARSA LÜTFEN YARDIM ETSİNSORU BU :  Prokaryotik organizmalarda yatay gen transferi neden önemlidir ve hangi yollarla olmaktadır? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Yatay gen transferi

  Yatay gen transferi, bir organizmanın, ikinci bir organizmadan türemeden, o ikinci organizmaya ait genetik malzeme edinmesini sağlayan herhangi bir süreçtir. Buna karşın, dikey transfer bir organizmanın kendi atalarından (yani ebeveynlerinden) genetik malzeme edinmesidir. Genetik bilmi bu iki transfer biçiminden daha yaygını olan dikey transfere odaklanmış olmakla beraber, yakın zamanda yatay transferin de anlamlı bir olgu olduğu bilincine varılmıştır. Yatay gen transferinin yapay biçimi bir genetik mühendislik şeklidir.

 3. asyasu
  Yeni Üye
  Tşk ederim Hakan bey ama cvp bu değil :(
 4. HaKHaN
  Özel Üye
  PROKARYOTİK ORGANİZMALARDA YATAY GEN TRANSFERİ ÖNEMİ

  Yatay gen transferinın onemı, bir organizmanın, ikinci bir organizmadan türemeden, o ikinci organizmaya ait genetik malzeme edinmesini sağlayan herhangi bir süreçtir. Yatay gen transferinin yapay biçimi bir genetik mühendislik şeklidir.
  Gen ve genom çalışmaları prokaryotlar arasında önemli miktarda yatay gen transferi olduğunu göstermekteler. Bu olgunun tek hücreli ökaryotlar için de anlamlı olduğu görülmektedir. Prokaryotlar Bakteriyel konjugasyon Yatay gen transferi birbirine uzak akraba olan bakteriler arasında dahi yaygındır. Bu süreç, antibiyotik direncinin baçlıca nedeni olarak sayılmaktadır; bir bakteri direnç edinince, direnç genini kısa sürede başka türlere de aktarabilmektedir. Enterik bakteriler, içinde bulundukları bağırsaktaki diğer bakterilerle genetik alışverişte bulunurlar. Transformasyon, hücre içine yabancı genetik malzeme (DNA veya RNA) girmesi sonucu hücrenin kalıtsal değişime uğramasıdır. Bu süreç bakterilerden göreceli olarak yaygındır, ama ökaryotlarda daha enderdir.

  YATAY GEN TRANSFERININ YOLLARI

  Prokaryotlarda bilinen 3 farklı genetik bilgi aktarım mekanizması bulunmaktadır: Transformasyon, konjugasyon ve transdüksiyon.
  Transformasyon olayında hücre, içinde bulunduğu ortamdaki serbest halde ve başka bir hücreden kaynaklanan bir DNA molekülünü alır. Konjugasyon olayında, birhücreden diğerine direkt olarak ya da seks pilusları ile DNA transferi söz konusudur. Transdüksiyon ise DNA transferinin bakteri virüsleri (bakteriyofajlar) aracılığı ile gerçekleştiği durumdur.bu olaylar onemlıdır

  Transformasyon

  Bakterilerde bulunan ilk genetik transfer mekanizmasıdır. Daha öncede belirtildiği gibi transformasyon olayı serbest DNA’nın alıcı hücre içine girmesi ve genetik değişimi meydana getirmesidir. Transformasyonda bakteri veya protoplast kendi etrafını saran ortamdan DNA parçasını alır. Bu transfer olan DNA kromozomal DNA veya plasmid olabilir. Alıcı bakterinin transformasyonu; verici (donor) DNA’nın alıcı (resipient) kromozomuna ilave edilmesi ile ve alıcı hücrede varlığını bağımsız olarak koruması ile gerçekleşir.

  Serbest DNA’nın alıcı hücre tarafından alınması için bu hücrenin “kompetent” olması gerekmektedir. Kompetentlik, hücrenin yüzeyinde spesifik reseptör bölgelere sahip olduğu ya da verici DNA’sının plazma membranından geçişini sağlayabilme yeteneğinde olması gerektiği anlamına gelmektedir. Kompetentlik genetik olarak belirlenen bir yetenektir.

  Transformasyon gözlenen bazı bakteri strainleri şunlardır:

  Gram-Pozitif Bakteriler

  Streptococcus pneumoniae, Bacillus subtilis, B. cereus,.

  Gram-Negatif Bakteriler

  Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium

  Transdüksiyon

  Transdüksiyon olayı,genetik materyalin verici bir bakteriden alıcı bir bakteriye fajlar aracılığı ile nakledilmesidir. Virüsler normalde konukçu hücre içinde replike olurlarken, konukçu hücre DNA’sı enzimatik olarak parçalara ayrılmakta ve bazı DNA parçaları da bazen tesadüfi olarak viral protein kılıf içinde paketlenmektedir.
  Transdüksiyon olayı Desulfovibrio, Escherichia, Pseudomonas, Rhodococcus, Rhodobacter, Salmonella, Staphylococcus ve Xanthobacter gibi Bacteria gruplarında ve bir Archaea olan Methanothermobacter thermoautotrophicus türünde görülmektedir

  Bakteriyel konjugasyon

  Bakteriyel konjugasyon, hücreden hücreye kontakt kurulmasını içeren genetik transfer mekanizmasıdır. Plazmidlerce kodlanan bu olay da konjugatif plazmid yeni konukçu hücreye bir kopyasını aktarmaktadır. Bu nedenle konjugasyonda, konjugatif plazmid içeren bir verici (donör) hücre ve bu plazmidi içermeyen bir alıcı hücre söz konusudur.Konjugasyon olayında bakterıyel hucreler arasında F (fertility) pılus tarafından saglanan fızıksel kontakt verıcıden alıcıya DNA aktarımı icin gereklidir. Bır F pilusu iki bakteri hücrasi arasında köprü oluşturdugunda plazma membranı gecırgenlıgınde bir degısım meydana gelır ve bu sayede DNA bır hucreden digerine geçebilir.


+ Yorum Gönder