+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Tıbbi atık nedir çevre sorununa dönüştüren etkenler nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tıbbi atık nedir çevre sorununa dönüştüren etkenler nelerdir?
  tıbbi atık nedir çevre sorununa dönüştüren etkenler neledir bu soru tam olaran nereyi etkiliyor?? bu sorun neden kaynaklanıyor etkileri nelerdir ve bu sorun nasıl çözülebilir?? Çok acil lütfenn 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Tıbbi Atık Nedir?

  Günümüzde atıkların değerlendirilmesi, taşınması ve korunması giderek önem kazanmaktadır.Bunun yanında sağlık kuruluşlarınca üretilen tıbbi atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi bulaşıcı hastalıkları önlemede ve çevre sağlığını korumada özel bir yere sahiptir. Tıbbi atıklar, ünitelerden kaynaklanan patolojik, enfeksiyöz atıklar ile kesici, delici atıklardır. Bu atıkların çevre sağlığına zarar vermeden kaynağında toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi toplum sağlığının korunması açısından büyük öneme sahiptir.

  22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde tıbbi atıkların üretiminden toplanması, depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine kadar geçen aşamalarda kurum ve kuruluşlara düşen görev, yetki ve yükümlülükler tanımlanmıştır. Öncelikle atıkların en aza indirilmesi esastır. Atıkların karıştırılmaması ve ayrı yerlerde toplanarak depolanması gerekmektedir. Tıbbi atık üreticilerinin en büyük yükümlülüklerinden birisi, atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmak, ayrı toplanması, taşınması ve depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık planını hazırlamaktır. Ayrıca atıkların toplanması için gerekli atık toplama kapları ve ekipmanı sağlamakla da yükümlüdürler. Atıkların üretim, taşınma ve depolanması süreçlerinde görevli tüm personelin eğitiminden sorumludurlar. İlgili kurum ya da kuruluş tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli kayıt etmek ve valiliklere bildirmekle yükümlüdürler.

  Tıbbi Atıklar Nelerdir

  Ünitelerden (Hastaneler, sağlık kuruluşları v.b) kaynaklanan, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” EK-2’sinde C, D ve E grupları altında yer alan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardır.

  Mikrobiyolojik laboratuvar atıklarını,
  Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneleri,
  Kullanılmış ameliyat giysilerini (kumaş, önlük ve eldiven v.b),
  Diyaliz atıklarını (atık su ve ekipmanlar),
  Karantina atıklarını,
  Bakteri ve virüs içeren hava filtrelerini,
  Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri,
  Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b.ni, (insani patolojik atıklar),
  Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşlerini,
  Enjektör iğnelerini,
  İğne içeren diğer kesicileri,
  Bistürileri,
  Lam-lameli,
  Kırılmış diğer cam v.b. nesneleri, kapsamaktadır.

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Atık Nedir

  E-Atık (elektrikli ve elektronik malzemelerden oluşmuş atık) küresel olarak elektronik cihaz/aletlerin kullanıcısı tarafından kullanım süresini/hayatını tamamlamasıyla ortaya çıkartılan atıktır. E-atıklar (TV, bilgisayar, yazıcı, telefon, faks makinesi, fotokopi makinaları, ekranlar, DVD, VCR, entegre devreler, yarı iletkenler, baskılı devreler, algılayıcılar, kablolar, iPod, MP3, tıbbi cihazlar vs) başlıca plastik, metal(ler) ve cam içermektedir.

  Bu elektronik atıklar genellikle demonte edildiklerinde, yakıldıklarında veya tekrar kazanım/kullanım için parçalandıklarında tehlikeli maddeler içerebilmektedir. Son teknolojik gelişmeler üreticiler için daha az toksik malzeme seçeneği ve daha ucuz geri dönüşüm metodları seçeneği sağlamaktadır.

  Üreticiler devletler tarafından bu yaklaşıma zorlanmaktadırlar, örneğin ülkemizde de yayınlanan ROHS (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) yönetmelikle bu konuda gerekli tedbirler alınmaktadır.

  Elektronik Atık (E-Atık) Neden Önemlidir?

  1- Doğal Kaynaklarımız Korunur:


  Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için son derece önemli bir işlemdir. Örneğin; kağıdın geri dönüşümü ile ormanlarda ağaçların daha az kesilmesini sağlamış oluruz. Benzer şekilde plastik atıklarının geri dönüşümü ile petrolden tasarruf sağlanabilir.

  2- Enerji Tasarrufu Sağlanır:

  Geri dönüşüm malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünde bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden % 96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir.


  Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50'si kadardır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.

  3- Atık Miktarı Azalır:

  Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve daha az enerji kullanılmış olur. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir.

  4- Geri Dönüşüm Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım Demektir:

  Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu yapacaktır. Yeni iş imkanları sağlayacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır.

+ Yorum Gönder


tıbbi atık çevre sorununa dönüştüren etmenler nelerdir,  tıbbi atıkları çevre sorununa dönüştüren etmenler,  tıbbi atıkları çevre sorununa dönüştüren etmenler nelerdir,  tıbbi atıkların çevre sorununa dönüştüren etmenler,  tıbbi atık sorunu nasıl çözülür,  tıbbi atığı çevre sorununa dönüştüren etmenler