+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Yapay böbrek nakli hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yapay böbrek nakli hakkında bilgi
  Almanyâ'da vücuda yapay böbrek yerleştirebiliyorlar diye duydum. Doğru mu ve nasıl? Eğer doğru ise ne kadar faydalı ve vücut ömrün sonuna kadar kabul ediyor mu?

  Teşekkürler 2. The_MEncH
  Özel Üye

  Böbrek Nakli ve Böbrek Kullanım Süresi

  Canlı vericiden takılan böbreğin kadavra böbreğe göre ömrünün daha uzun olup olmadığı sorusuBu doğru mu?

  Kesinlikle. ama bundan kadavra böbrek nakli kötüdür sonucunu çıkarılmasın. aksine bizim hızla organ bağışını ve naklini artırmamız ve özendirmemiz gerek. hatta şu anki durumun 10 katına çıkarmalıyız ki bunu da Türkiye'de en çok kadavra bağışını gerçekleştiren ekip olarak söylüyoruz. tabii şu da bir gerçek, canlı vericili nakillerdeki böbreğin yaşam süresi kadavraya göre uzun. en kötü canlı böbreği, en iyi kadavradan daha iyidir.

  Canlı vericili nakillerde vericinin her şeyini en ince ayrıntısına kadar biliyoruz. Alıcınınkini deYani çok kapsamlı, planlı ve kontrollü bir ameliyat gerçekleştirebiliyoruz. bir de beyin ölümü gerçekleştikten sonra ölen kişinin vücudunda travmaya bağlı olarak bazı değişiklikler olabiliyor. tabii en önemli nedenlerden biri de şu, canlı vericili nakillerde böbrek vücuttan çıkarıldıktan sonra hemen takılıyor, bir buz kutusu içinde uzun süre beklemiyor. işte bu nedenlerden ötürü canlı vericili nakillerde böbreğin ömrü daha uzundur. mesela bizim hastanemizde gerçekleşen bir beyin ölümü durumunda da böbrek çıkarıldıktan hemen sonra takıldığı yani bir buz kutusunda 24 saat, 36 saat beklemediği için neredeyse canlıya yakın bir nakil gerçekleşir.

  Hazır konu böbreğin vücut dışında buzda bekleme süresinde açılmışken bizim ulusal bekleme listesini yani tüm böbrek hastalarının tek listede toplanmasını erken bulma nedenlerimizden biride buydu. Çünkü tüm hastaları tek listede toplayıp ülkenin herhangi bir yerinde hasta ile diğer bir yerindeki böbreği eşleştirmek için gerekli ulaşım araçlarına, uçaklara, helikopterlere sahip değiliz. oysa böbreğin ömrü için de bu süreyi mümkün olduğu kadar kısaltmamız gerekli.

 3. The_MEncH
  Özel Üye
  Yapay böbrek ve böbrek nakli

  Elektrolitik denge bozukluklarını dü-zeltmek ve vücutta normal sidik oluşu-munu sağlamak için, işlevini yerine ge-tiremeyen böbreğin işlevini başka yol-lardan sağlamak konusunda araştırma-lar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonunda yapay böbrek ortaya çıkmıştır. Yapay böbrek uygulaması son derecede başa-rılı sonuçlar vermiştir. Yapay böbrek son derecede basit bir il-keye dayanır. Hastanın kanı vücut dışı-na alınarak bir eriyik içinden geçirilmek suretiyle temizlenir ve yeniden vücuda verilir. İlke basit olmakla birlikte uygu-lama büyük bir özen ister. Hastanın ka-nının temizlenmesi işlemi saatlerce sü-rebilir. Bu işlemden sonra kandaki üre oranı azalır ve biyolojik bozukluklar dü-zelir. Yapay böbrekler, birçok hastanın yaşama şansını artırmış dolayısıyle böb-rek hastalıklarında ölüm oranının azal-masına yardımcı olmuşlardır. Fakat ya-pay böbrek pahalı bir aygıt olduğundan hastalar bu aygıttan ancak hastanelerde yararlanabilmektedirler. Bu nedenle ya-yap böbrek henüz büyük bir yaygınlığa kavuşmuş değildir.
  Başka bir tedavi yöntemi de böbrek naklidir. Ancak böbrek naklinin de, bü-tün organ nakillerinde olduğu gibi vü-cudun nakledilen” böbreği reddetmesi gibi bir sakıncası vardır

+ Yorum Gönder


yapay böbrek nasıl yapılır,  yapay böbrek nakli