+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Rızık bereket duası Beeket ve rızık duası hangisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rızık bereket duası Beeket ve rızık duası hangisi
  Beeket ve rızık duası arıyorum vakıa duasını hergün okuyorum çok iyi geliyor .acaba ondan daha iyi dua varmı tesirli etkili? 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  Rızık bereket duası


  BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

  Küllema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe vecede indeha rizgan kale ya meryemü enna

  leki haza galet hüve min indillah innallahe yer zügu meyye saü bigayri hisab ve ezzine finnasi bilhacci

  yetüke ricalen ve ala külli zamirin yetine min külli feccin amig Allahümme kema ye`tilhacce ila

  beytillahi harami ve yezdehimu fihil gavme kema tezdehimunnasü alel hacci libeytikelharami eclibü

  ricalü vennisae indi libeyi vessirei biiznike min külli feccin amig inneke ala külli seyin kadir

  Allahu la ilahe illahü leyermeanneke ila yevmil kiyameti la raybe fihi ve nu fiha fissuri zalike yevmülveid vecaet külli nefsin meaha saigun ve sehid ve busira lisüleymane cünüdühü minelcinni

  velinsi fehumyu zeune Allahümme ene abdüke vebnü abdike eselüke ve etezarau ileyke en

  tecmea ibadeke aleyye ve teclibhüm min biladike ve tahsirhüm ileyna hatta testerü bizaati ve yebiu

  bilme kasibi inneke ala külli seyin kadirSübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami

  ilel mescidil aksal lezi barekna havlehü linüriyehü min ayatina innehü hüvessemiul basirRabbana inni

  eskentün min zürriyeti bi vadin gayrizi zerin inde beytikel muharrami rabbena liyükimussalate fecal

  efideten minennasi tehvi ileyhim verzukhüm minessemerati leullehüm yeskürunAllahümme esra biabdike ragbeten ila mekani ve ragbeten muameleti vesessirhüm ileyye ve barik fi ticareti eynema

  tekünü ye`ti bikümüllahü cemian innallahe ala külli seyin kadirlevenzelna hazel kurane ala cebilillera

  eytehü hasian mütesaddiammin hasyetillah vetilkel emsalü nazribuha linnasi leallehüm yetefekkerun

  Hüvallahüllezi lailahe illahu hu alimül gaybi vesse hadeti hüverrahmanürrahim Hüvallahüllezi lailahe

  illahü elmelikül kuddüsüs selamül mü`minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbirSübhanallahi

  amma yüsrikün Hüvallahülhalikül bariül musavvirul lehül esmaül hüsna yüsebbihü lehü mafissemavati

  velarzi vehüvel azizül hakimInnema emruhü iza erade seyen eyyugule lehukün feyeküm Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli seyivve ileyhi türceun

+ Yorum Gönder


bereket duası