+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Göz Hastalıkları Forumunda Çeşitli Göz Hastalıkları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Çeşitli Göz Hastalıkları nelerdir
  Göz Hastalıkları hakkında bilgi

  Lütfen arkadaşlar hemen bana göz hastalıkları hakkında bir kaç bilgi verir misiniz?

  Çeşitli Göz Hastalıkları nelerdir1.jpg

  Göz ve çevresinde sık görülen çeşitli hastalıkların
  ,
  ana çizgileri şöyle sıralanabilir:
  Kaşlar: Kaşlarda kistler ve çıbanlar oluşabilir.
  Gözkapakları: Flegmon, yılancık, egzama, göz zonası kolayca tanınabilen gözkapağı hastalıklarıdır. Şalazyon yangılı olmayan bir kisttir. Deriye bağlanmaz ve gözkapağı kenarından uzakta yer alır. Çoğu zaman kadında âdet kanamaları sırasında kendiliğinden belirir.
  Arpacık bir kirpiğin kökünde, gözkapağı kenarında beliren yangılı bir çıbandır. Gözkapağının yangılanması ise blefarit olarak adlandırılır.
  Yaşlılık ya da yara izi nedeniyle meydana gelen büzülme sonucunda gözkapağının kenarı dışa doğru kıvrılırsa, bu durum ektropiyon adını alır. Bu durumdaki bir gözün mukozalı yüzeyi karşıdan bakılınca rahatça
  ,görülür. Ektropiyonun tersi duruma antropiyon (çipil göz) adı verilir. Antropiyonda, gözkapağı içe doğru kıvrılır. Bu ise kirpiklerin saydam tabakayı zedelemelerine yolaçar.
  Üst gözkapağının aşağıya doğru sarkması ptosis olarak adlandırılır. Bunlardan başka, gözkapağında deri kanserlerine de rastlanabilir.
  Göz sümüksel zarı : Saydam tabakanın yakınında mercimek iriliğinde sarımtırak renkli bir birikintinin belirmesi sık görülen bir durumdur. Bu leke “pinguekula” olarak adlandırılır. Olgunluk çağında, göz sümüksel zarında üçgen biçiminde bir kıvrım belirir. Bu üçgenin bir ucu saydam tabaka üzerine uzanır. Pterigliyon olarak adlandırılan bu durum bazen pinguekula ile birlikte görülür. Saydam tabaka yangılanmaları çeşitli biçimler gösteren konjonktivitlerdir. Konjonktivitlerin en basiti hava akımında kalmaktan doğar. Bu durumda göz kızarır, gözkapakları birbirine yapışır; gözkapağının altında kum varmış izlenimi belirir. Bundan başka, mikrop kökenli ve irinli olabilen daha ciddî konjonktivitler de vardır. Bunlar tehlikeli olabilirler.
  En ciddi olanlarından biri gonokokun yolaçtığı konjonktivittir. Bu hastalık saydam tabakada bozukluklar meydana getirir. Üzerinde durulması gereken bir hastalık da, tanecikli
  ,
  konjonktivit ya da öbür adıyla trahomdur. Trahom saydam tabakada ülserleşmeye yolaçar, bazen de körlüğe neden olur.
  Gözyaşı yolları: Süreğen gözyaşı akma*sı özellikle yaşlılarda görülür. Bu duru*ma blefarit ile bir gözyaşı yolları hastalı*ğının birlikte bulunması yolaçar.
  Saydam tabaka : Olgunluk çağında say*dam tabaka çevresinde beyazımtırak bir şerit belirmesi sık görülen bir durumdur. Yaşlılık halkası yada jerontokson olarak adlandırılan bu şerit, kolesterin sızması*nın söz konusu olduğunu gösterir. Kare-titler (saydam tabaka yangıları) saydam
  , tabaka üzerinde basit sivilcelerle ya da çoğu zaman önemli izler bırakan bir ülserleşmeyle ortaya çıkar. Yüzeysel bir keratitten sonra beliren beyaz lekeler birer yara izi niteliği taşırlar. Çoğu du*rumlarda, bunlar frengi kökenlidir.
  iris : özellikle ışığa karşı ağrılı tepki, gözyaşı akması, göz kızarması, iriste renk bozulması, gözbebeği daralması, iris yangılanmasının (iritis) başlıca belir*tileridir. Yangılanma silyer çembere de yayılabilir. Bu durum iridosiklit olarak adlandırılır. İridosiklite frengi, ivegen
  ,
  romatizma, şeker hastalığı ya da çeşitli zehirlenmeler yolaçabilir. İris yangılan*ması acele bir tedaviyi gerektirir. Vakit geçirilmeden bir göz doktoruna başvu*rulmalıdır.
  Camsı madde : Camsı maddede meyda*na gelen en ağır hastalık glokom (karasu hastalığı)dır. Bu hastalığa göz basıncı*nın aşırı yükselmesi yolaçar. Hastalık uzman bir doktor tarafından acele teda*vi edilmelidir. Bu tür hastalıklar iris yan*gılanması ve saydam tabaka ülserlerinin delinmesi sonucunda da ortaya çıkabi*lir. Glokomun ivegen biçimi çok ani olarak çoğunlukla gece mide bulantılarıyla birlikte ortaya çıkar. Göz kızarır ve ağrılı bir durum alır. Saydam tabakada bir bozulma başgösterir. Camgöbeği rengini alan gözbebeği genişler
  ,
  ve gör*me yeteneği ortadan kalkar. Görme ye*teneği daha ilk nöbette kesinlikle yitirilebileceği gibi, ard arda gelen nöbetler sonucunda yavaş yavaş da ortadan kal*kabilir. İvegen krizden önce bazı uyarı*cı belirtiler ortaya çıkabilir. Bakılan ışık kaynaklarının çevresinde çok renkli ha*lelerin belirmesi, alında ağırlık duyul*ması bu belirtiler arasındadır. Ancak bu gibi belirtNere önem verip bir göz dok*toruna başvuranların sayısı çok azdır.
  Göz merceği: Katarakt yani göz
  ,
  merce*ğinin saydamlığını yitirmesi özellikle şe*ker hastalarında ve yaşlı kişilerde görü*len bir göz hastalığıdır. Görme yeteneği hızla azalır, gözbebeği gri ya da beya*zımsı bir renge bürünür. Vücudun bütü*nüyle ya da bir bölümüyle ilgili engeller yoksa, ameliyata başvurmak tek çaredir Bu tür ameliyatlargünümüzde daha da kolaylaşmış ve sık sık yapılmağa başlan*mıştır.

  Bir önceki yazımız olan Ağtabaka
  ,
  Ve Optik Sinir başlıklı makalemizde Ağtabaka Ve Optik Sinir belirtileri nelerdir, Ağtabaka Ve Optik Sinir nedir ve Ağtabaka Ve Optik Sinir tedavisi hakkında bilgiler verilmektedir.
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Çeşitli Göz hastalıkları şunlardır:Işık çakmaları, Yakını görememe, Uçuşan cisimler, Çift görme, Göz ağrıları, Batma, Kızarıklık, Kaşıntı, Yanma, Sulanma gibi hastalık çeşitleri vardır.
 3. Kelebek Kız
  Devamlı Üye
  çeşitli göz hastalıkları vardır bunların önüne geçebilmek için göz temziliğinize önem vermelisiniz
 4. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  bir çok göz hastalığı vardır bu hastalıklara dikkat etmek lazım bazı hastalıklar körlüğe gider bu yüzden en ufak bir hasatlıkta göz doktoruna gitmek lazım

+ Yorum Gönder


göz hastalıkları,  goz hastaliklari,  göz hastalıkları çeşitleri,  göz hastalıkların çeşitleri