+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Hatuniye Medresesi (Hani) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Hatuniye Medresesi (Hani)
  Hatuniye Medresesi ile ilgili bilgi

  Ulu Cami’nin güneybatısında bulunan Hatuniye Medresesinin XIII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Günümüze harap bir durumda gelen medresenin kitabesi de bulunmadığından kesin yapım tarihi ve kimin tarafından yaptırıldığı da bilinmemektedir.
  Medrese dikdörtgen planlı olup, giriş kapısının karşısında yuvarlak kemerli bir eyvan bulunmaktadır. Avlunun iki tarafı kalın payeler üzerine oturtulmuş yuvarlak kemerli bir revakla çevrelenmiştir. Bu revakların arkasında medrese hücreleri bulunmaktadır. Bu hücrelerin üzerleri kubbelerle örtülmüştür.
  Yöresel beyaz taştan, muntazam bir taş işçiliği ile yapılmıştır. Giriş kapısı sivri kemerli olup, çevreis geometrik ve bitkisel bir bezeme ile çevrelenmiştir. Sivri kemerin köşelerinde üçgen dolgulara yer verilmiştir. Bunların içeriside kabartma bitkisel motiflerle dekore edilmiştir.

  Mihrap duvarı bunun yanındaki iki kubbeli mekan ve eyvan duvarları günümüze gelebilmiştir. İki yanında kubbeli mekanların bulunduğu kapalı avlulu medrese planındadır. Mihrap duvarı geometrik taş süslemeleri ile kaplıdır. Ayrıca mihrap nişinde de örgü motifli taş bezemeler görülmektedir. Bunları geometrik bezemeler ve mukarnaslar tamamlamaktadır. 2. Gök Mavisi
  Devamlı Üye

  Hatuniye Medresesi ile ilgili bilgi

  hatuniye-medresesi-ile-ilgili-bilgi.jpg
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Hatuniye Medresesi Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in annesi için 1485 yılında Tokatta yaptırdığı medresedir. Mimarı ise Numan Bin Hoca Ahmet'tir.
+ Yorum Gönder


erzurum hatuniye medresesi