+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Mardin / Dargeçit Konusunu Okuyorsunuz..
 1. wody
  Devamlı Üye

  Mardin / Dargeçit
  Mardin / Dargeçit Hakkında Bilgi


  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Mardin İli’ne bağlı bir ilçe olan Dargeçit, kuzeyinde Gercüş, batısında Midyat ve Gercüş, doğusunda Güçlükonak, güneyinde de İdil ile çevrilidir. Mardin’in kuzeydoğusunda yer alan ilçe toprakları Mardin-Midyat Eşiği üzerindedir.
  İl merkezine 110 km. uzaklıktaki ilçenin 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre, toplam nüfusu 21.140’tır.

  İlçede Karasal İklim hüküm sürmekte olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar sert, soğuk ve yağışlı geçer.
  İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler, buğday, arpa, Antep fıstığı, nohut ve mercimektir. Bağcılık ilçe ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Hayvancılıkta ise Ankara keçisi, tiftik keçisi ve sığır besiciliği yapılmaktadır. Ayrıca kahverengi ve siyah renkli tiftiklerden battaniye dokunmaktadır.

  İlçenin İlkçağ tarihi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. XIX.yüzyıl sonlarında Diyarbekir vilayetinin Mardin Sancağına bağlı Midyat Kazasının köyü konumunda idi. 1986 yılında Midyat’tan ayrılarak, Mardin iline bağlı ilçe konumuna getirilmiştir.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tarihi çok eskilere dayanan Dargeçit'nın bilinen eski meskunlarının burada yasayan Süryaniler ve Kürtler olduğu biliniyor. Milattan sonra 4. yüzyılda Samanilerin iktidarı döneminde Dargeçit ve yöresi Hristiyanlikla tanışır. O donemde Hristiyanlasan kesim yalnızca yörede yasayan Süryanilerdir. Kürtler ise o tarihte çoğunlukla Zerdüşt inancına mensupturlar. Arapların bölgeye gelmesiyle Kürtler İslam dinine geçerler.

  Çok dinli bir yer olan Dargeçit Müslüman, Hıristiyan(Ortodoks ve Katolik) ve Yezidileri barındırmıştır. Mezopotamya'nın yani Dicle ve Fırat arasındaki bölgenin insanlık tarihinin ve medeniyetindin başladığı yer olduğunu dikkate alırsak, Dargeçit'in tarihinin ne kadar eskilere dayandığını anlayabiliriz.

  Dargeçit'a ilk yerleşenlerin Mardokeliler diye bilinen bir aile olduğu rivayet ediliyor. Kesin olarak hangi tarihte olduğu bilinmemekle beraber Süryani bir ailenin şehri kurduğu söyleniyor. Zamanla aldığı göçlerle büyüyen Dargeçit 1900'lerin basında beş yüz ailenin yasadığı bir şehir oluyor.

  I. Dünya Savaşından sonra ekonomik bunalıma girdi. Bazı Süryaniler daha rahat bir yaşam sürmek için Avrupa ülkelerine göç ederler. Göçler sonucu Dargeçit nüfusu azalmıştır.

  Dargeçit ilçesi 1987 yılında Midyat ilçesinden ayrılarak ilçe olmuştur.

  Dargeçit'te eskiden müslüman hırıstiyan nüfus birlikte yaşamaktaydı ancak şimdi sadece müsluman nüfus yaşamaktadır.
 3. Esma Şeker
  Görevli Bayan
  Mardin ve Dargeçit denilince akla tüm dillerin buluştuğu nokta gelmektedir. Özellikle estel midyat nüfusu kalabalıktır. Fakat Diyarbakır gibi yerlerin az olduğu bilinmektedir.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Mardin Dargeçit ilçesi merkeze 110 km mesafededir. Dargeçit ilçesinin iklimi karasal iklimdir. Kışları soğuk ve yağışlı yazları sıcak ve kuraktır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçe üç dini üzerinde barındırmaktadır. BU dinler müslümanlık, hiristiyanlık ve yeziliktir.

+ Yorum Gönder